Spørsmål og svar

Sv: lungeemfysem
Sv: Hva er dårlig lungekapasit...
Sv: VCD
Sv: Har jeg astma?
VCD og ASTMA
Sv: Astma/infeksjoner
Sv: Astma diagnose
Sv: Henvisning fra fastlege
Sv: Knee
Sv: Astma
Sv: Forebyggende antibiotikabe...
Sv: Brystvorte
Sv: Tannstell
Sv: Nevrosakiodose
Sv: luktendring
Sv: Ung Ufør
Sv: kols
Sv: astma, allergi og medisine...
Sv: Kols
Sv: Astmaen tilbake?
Sv: uføretrygd - astma
Sv: kols
Sv: Røykeslutt
Sv:Pas.m. kols som ønsker tren...
Spørsmål besvart av helsepersonell er merket med dette symbolet:

Viktig informasjon

Allmennlege Christian Anker svarer på spørsmål.

Alle svar fra Helsenetts fagpersoner er merket med grønt.

Stille spørsmål?

Begrenset kapasitet

Spør oss er en gratis tjeneste for Helsenetts brukere. Dessverre har vi ikke kapasitet til å svare alle. Spørsmål fra medlemmer i Helsenetts nettsamfunn vil bli prioritert.

Du kan melde deg inn i her.

Om svarene

Svar fra Helsenetts fagpersoner er kun innspill til spørsmålene som blir presentert. For en sikker vurdering, må du oppsøke lege eller en annen helsearbeider.

Ved behov for akutt medisinsk hjelp ring 113!

Et åpent forum

Spør oss er et åpent forum. Det betyr at andre brukere som har erfaring med eller synspunkter på det aktuelle helseproblemet kan bidra med sine tanker. Innholdet i disse innleggene er kun uttrykk for den enkeltes mening og ikke nødvendigvis råd eller holdninger som Helsenett.no sier seg enig i.

Ikke oppgi personopplysninger

Helsenett anbefaler brukere av Spør oss til å ikke oppgi personlige opplysninger, som navn, adresse eller annen informasjon som kan brukes til å identifisere vedkommende i innlegget.

Useriøse innlegg

Alle brukere oppfordres til å rapportere useriøse innlegg.