Ordbok - Ad

Term: Ad

 • Ad

  Ifølge eller i henhold til. Eksempel ad modum Donders. I henhold til Donders metode.

 • Adekvat

  Brukes gjerne i betydningen "tilstrekkelig", "fornuftig" eller "som forventet".

 • Adenokarsinom

  En ondartet kreftsvulst som vokser i kjertelstruktur.

 • Adenom

  Godartet svulst med utgangspunkt i celler fra slimhinne.

 • Adenovirus

  En gruppe virus som trives på slimhinner. En hyppig årsak til forkjølelser.

 • ADH

  Antidiuretisk hormon (ADH), et menneskelig hormon som regulerer urinutskillingen.
  Hormonet får nyrene til å spare vann, og slippes hovedsakelig ut når kroppen mangler vann. Dette gjøres ved å konsentrere urinen og redusere urinens volum.

 • ADHD

  Attention Deficit Hyperactivity Disorder er kjennetegnet av betydelige og vedvarende vansker med oppmerksomhet, og/ eller impulsivitet og/ eller hyperaktivitet.

 • Adheranser

  Sammenvoksninger. For eksempel to sårkanter som gror sammen. Brukes også om sammenvoksninger i og av organer. For eksempel kan tarmavsnit vokse sammen etter smårifter påført under bukhuleoperasjoner.

 • Adipøs

  Overvektig

 • Adjuvant

  Tillegg eller støtte. Adjuvant behandling = tilleggsbehandling eller støttende behandling f.eks. hos personer med kreft.

 • Adnex

  Vedheng til andre organger. Innen gynekologi omtales eggstokker, eggledere og bindevevet som støtter livmoren som livmorens adnex.

 • Adrenalin

  Et hormon som blir produsert i binyremargen og som skilles ut ved fysisk aktivitet og stress. Hormonet gjør blant annet at hjertet slår raskere og kraftigere, man puster fortere og produksjonen av svette øker.

 • Anterograd amnesi

  Pasienten har problemer med å laga minne for det som skjer etter at amensien har inntruffet.

 • Bradykardi

  Lav puls, langsomme hjerteslag. Definert som puls under 60 slag per minutt.

 • Frie radikaler

  Atomer/molekyler som har lett for å inngå i kjemiske reaksjoner. For mange frie radikaler kan de skade kroppen. Når kroppen utsettes for infeksjoner, stråling, eksos, tungmetaller, sigarettrøyk og alkohol utvikles det ekstra mange frie radikaler.
  Antioksidantene virker mot de frie radikalene ved at lar seg selv oksidere for å beskytte andre molekyler. Dersom det blir for mange frie radikaler til at antioksidantene kan ta seg av dem, vil de ukontrollert angripe arvestoffet i cellen slik at cellen dør eller må repareres.

 • GAD

  Generalisert angstlidelse (GAD) er engstelse og spenning knyttet til hverdagslige ting og hendelser.
  Dersom plagene gjør seg gjeldende de fleste dagene i en periode på minst seks måneder slik at de gjør daglige gjøremål vanskelige, kan det dreie seg om GAD.

 • Hidrosadenitis suppurativa

  Kviser i lysker og armhuler. Tilstanden har fått en rekke forskjellige navn som akne inversa, apokrin akne, akne triade/tetrade, pyodermia fistulans. Overvekt og røyking bidrar muligens til tilstanden. Arvelige faktorer spiller sannsynligvis også en rolle. Lindres med legemidler mot kviser. Kirurgisk behandling kan være til god hjelp.

 • Hypospadi

  Medfødt tilstand hvor urinrør ikke er ufullstendig utviklet, urinrørsåpningen munner feil og kan befinne seg på ulike steder langs undersiden av penis, pungen eller i skrittet.

 • Kvadriplegi

  Lamming av alle fire ekstremiteter, Skyldes ryggmargsskade. Jo høyere skade, desto mindre funksjon i armene. Skader over den tredje halsvirvelen krever mekanisk pustemaskin for å opprettholde liv.

 • Lymfadenitt

  Betennelse i lymfekjertlene. Kjennetegnes av hevelse, smerte og ømhet.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg