Ordbok - SvimmelhetSvimmelhet

Term: SvimmelhetSvimmelhet

  • Svimmelhet

    Vertigo. En følelse om at det går rundt for (slik at man vil falle overende). Forekommer ved en rekke tilstander. F.eks. ved reisesyke, nervøsitet, psykiske belastninger, hjerte-karsykdommer, lavt og høyt blodtrykk og anemi.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg