Ordbok -

Term:

 • Teratogen

  Kjemisk stoff som kan påvirke fosteret og misdanne det.

 • Termin

  Beregnet tidspunkt for når en gravid kvinne skal føde.

 • Terminal

  Brukes gjerne i betydningen "i siste fase av livet" eller "døende".

 • Testikkel

  Kjønnsorganer som produserer sædceller og mannlige kjønnshormoner. Mannen har to testikler som ligger i en hudpose (pungen).

 • Thoracal sympatectomi

  Operasjon som fjerner svetteproblemer i hender og armhuler, samt plagsom rødme.

 • Thorax

  Brystkassen. Den anatomiske bregrensingen går fra nederste del av halsen og ned til mellomgulvet.

 • Thyreoiditt

  Betennelse i skjoldbrukskjertelen. Kan svekke kjertelen slik at den etter hvert produserer for lite stoffskiftehormon.

 • TIA

  Transitorisk iskemisk attack eller forbigående nedsatt blodtilførsel til hjernen. En forutsetning for å kunne bruke denne diagnosen er at hjernen fungerer normalt igjen innen 24 timer. Hvis den nedsatte blodtilførselen medfører varig hjerneskade snakker vi om et slag. Bortsett fra varigheten av symptomene er et TIA og et hjerneslag i utgangspunktet like. Begge tilstandene kjennetegnes ofte ved nedsatt følelse eller kraft i en arm eller et ben eventuelt forstyrret taleevne, balanse eller syn og noen ganger forvirring. Årsaken er oftest at et blodkar blir tilstoppet. Ved et TIA forsvinner symptomene fordi proppen løser seg tidsnok opp. Dette skjer ikke ved et hjerneslag. De vanligste årsakene til slike sykdommer er høyt blodtrykk, røyking, for mye fett i blodet (kolesterol), alkohol, hjertesykdom, sukkersyke, og mangel på mosjon. Menn er noe mer utsatt en kvinner og hos begge kjønn øker forekomsten med alderen.

 • Tics

  Spasmeliknende muskelrykninger. Oftest lokalisert til ansikt, munn, øyne, hode, nakke eller skulder. Bevegelsen er ufrivillig, men kan undertrykkes i korte perioder, men kommer da som regel kraftigere tilbake. Barn i alderen 5 - 10 år er spesielt utsatt fro å utvikle tics. Disse går gjerne over i løpet av noen uker.
  Eksempel: Tourettes syndrom.

 • Tietzes syndrom

  En betennelse der hvor ribbeinet er festet på brystbenet. Kalles også for costochondrititis. Tilstanden er ganske sjelden og rammer først og fremst kvinner i 20-40 års alderen. Smertene er som regel lokalisert inntil brystbenet, og kan være intense når man snur seg i sengen om natten, hoster, puster dypt eller løfter gjenstander. Kroniske verkende smerter uten sammenheng med bestemte bevegelser kan også forekomme. Vanligvis er betennelsen begrenset til en eller noen få ribbein. Dersom man trykker der de fester seg på brystbenet, forsterkes plagene. Hvorfor lidelsen oppstår er ikke kjent, men et støt eller slag mot brystkassen, en virusinfeksjon eller kraftig hoste kan være medvirkende årsaker. Tietzes syndrom er ufarlig og syptomene avtar gjerne gradvis av seg selv i løpet av et halvt til et år.

 • Tilbakefall

  Når symptomer og sykdom kommer tilbake efter en periode med bedring/stilstand.

 • Tinnitus

  Øresus

 • Tolvfingertarmen

  Duodenum. Den første delen av tynntarmen. Et C-formet tarmavsnitt som går fra magesekken og over i tomtarmen, jejunum. Tolvfingertarmen mottar blant annet sekresjoner fra galle og bukspyttkjertel, som er viktig for den videre fordøyelsen etter magesekken. Omkring 25 cm lang.

 • Tonsillektomi

  Kirurgisk fjerning av mandlene.

 • Tonus

  Naturlig spenningstilstand i muskelvev når musklene ikke er i aktivitet.

 • Torax

  Brystkasse.

 • Torticollis

  Skjev hals hos barn. Skyldes forhold under fødselen, spesielt ved setefødsler. Den store halsmuskelen (sternocleidomuskelen) kan da få en ekstra medfart under som kan forårsake en liten blødning inne i muskelen. Den blir fortykket og litt stram, og det kan merkes en klump. Dersom barnet etter noen uker utvikler en tendens til å ligge med hodet vridd til den ene siden, bør barnelege og fysioterapeut kontaktes for å motvirke utvikling av skjev-hals (torticollis).

 • Tourettes syndrom

  Syndrom karakterisert med ufrivillige rykk i musklene samtidig som pasienten lager rare lyder (f.eks. grynting eller banneord). Under stress kan plagene øke, i trygge omgivelser vil de som regel avta.

 • Toxoplasmose

  Infeksjonssykdom forårsaket parasitten Toxoplasma gondii. De aller fleste vil ikke få sykdomstegn, men noen kan oppleve lette influensaliknende plager (slapphet, muskelsmerter, leddsmerter, hodepine, sår hals og hevelse av lymfeknutene).
  Dersom du blir smittet for første gang under et svangerskap, kan infeksjonen skade fosteret og føre til øyeskader og hjerneskader. Også personer med nedsatt immunforsvar (f.eks. HIV-positive) kan få komplikasjoner.

 • Trakeotomi

  Kirurgisk inngrep hvor en tube/kanyle føres inn i luftrøret (trakea) gjennom et hull foran på halsen. Trakeotomi kan bli aktuelt ved:
  - blokkering i øvre luftvei etter skade eller pga. en tumor
  - behov for langtids respiratorbehandling
  - alvorlige lammelser med fare for blokkering av luftveiene
  I akuttsituasjoner med blokkering av luftveiene og ingen annen mulig måte for å åpne luftveiene, kan det også utføres en nødtrakeotomi.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg