Ordbok -

Term:

 • Væskeretensjon

  Forstyrrelser i kroppens evne til å kvitte seg med overskudd av væske. Kan skyldes hjerte-, nyre- eller stoffskiftesykdom. For mye salt i kroppen kan også gi væskeretensjon.

 • Warfarin

  Legemiddel med antikoagulerende (blodfortynnende) effekt. I Norge markedsføres warfarin som Marevan.
  Warfarin brukes i behandling og forebygging av blodpropper. Det er vanlig å bruke warfarin ved:
  - akutt hjerteinfarkt
  - atrieflimmer
  - etter innsetting av hjerteklaffproteser og etter transitorisk iskemisk atakk (TIA, hjernedrypp)
  For høy dosering av warfarin gir økt blødningstendens, som kan bli livstruende. Det er derfor vesentlig at man regelmessig undersøker at pasienter har fått riktig dose.

 • Watt

  Symbol: W. Enheten for effekt lik 1 joule/sekund (J/s), altså er 1 W den effekten som blir omsatt når energien 1 joule virker i ett sekund.

 • Wegeners granulomatose

  Wegeners granulomatose er en sjelden sykdom med ukjent årsak. Den rammer hyppigst personer i 40-50 års alderen. Sykdommen er kjennetegnet av at immunforsvaret feilaktig angriper kroppens blodårer, særlig i luftveienes slimhinner, nyrene og leddene. Typiske symptomer er renning fra nese og bihuler, og man kan lett tro at personen er forkjølet eller har allergi. I tillegg er det ikke uvanlig med hoste, leddsmerter, feber og nedsatt allmenntilstand.

  Wegeners granulomatose er en kronisk sykdom, men den er verken smittsom eller arvelig. Tidligere levet få pasienter mer enn et år. De siste tyve årene har det skjedd en dramatisk forbedring i behandlingen og i dag lever 70 prosent ti år eller lengre. Årsaken til forbedringen er at man har tatt i bruk cellegifter og kortison som demper immunforsvaret. Av den grunn er det viktig at personen beskytter seg mot infeksjoner blant annet ved å sørge for årlige influensavaksiner.

  Personer med Wegeners granulomatose må holde nær kontakt med sin lege slik at medisindosene kan justeres ettersom sykdomsintensiteten varierer. Hos noen har sykdommen et mildt forløp, og jeg håper du gjør denne erfaringen.

 • Weifapenin

  Antibiotikum (penicillin). Dreper bakterier ved å ødelegge celleveggen deres. Brukes mot infeksjoner fremkalt av bakterier, f.eks. ulike typer luftveisinfeksjoner (infeksjoner i øre, hals, bihuler, bronkier, lunge), sår og hudinfeksjoner.

 • Whiplash

  Nakkesleng. Brukes om nakkeskader som skyldes at hodet er blitt kastet brått bakover, f.eks. ved påkjørsel bakfra i bil.

 • WHO

  Forkortelse for World Health Organisation, på norsk: Verdens helseorganisasjon. Er en særorganisasjon i FN som ble dannet 1948. Definerer helse som en tilstand av fysisk, mentalt og sosialt velvære, og har som mål å arbeide for en best mulig helsetilstand for alle mennesker.

 • Wiskott-Aldrich syndrom

  En sjelden arvelig tilstand kjennetegnet av økt tendens til blødninger som følge av få blodplater. Eksem og hyppige infeksjoner samt økt risiko for å få leukemi og svulster i lymfeknuter. Skyldes en feil (mutasjon) ved den korte armen av kromosom x og rammer derfor kun gutter/menn (såkalt kjønnsbundet arvegang). Risikoen for at et guttebarn har denne feilen vil være 50 prosent i hvert svangerskap. Den kan påvises i fostervannsprøve. Syndromet er oppkalt etter de to legene som først beskrev den - A. Wiskott og R.A. Aldrich.

 • X-stråler

  Røntgentråler. Den betegnelse Röntgen selv brukte. Kalles fremdeles på engelsk for "X-rays".

 • Xenofili

  Begeistring, beundring for alt som er fremmed og utenlandsk.

 • Xenofobi

  Frykt for alt som er fremmed og utenlandsk.

 • Zoologi

  Læren om dyrene.

 • Zoonose

  Infeksjonssykdom som forekommer både hos dyr og mennesker, for eksempel pest, malaria og innvollsormer.

 • Zootomi

  Dyreanatomi, til forskjell fra humananatomi (menneskets anatomi).

 • Ødem

  Væskeansamling i vevet. Kan forekomme lokalt eller over hele kroppen. Eksempel: Hjerneødem.

 • ØNH

  Forkortelse for øre, nese og hals. F.eks. ØNH-avdelingen på sykehuset.

 • Ørebetennelse

  Otitt. Betennelse i øret. Kan sitte i det ytre øret og øregangen, i mellomøret eller i det indre øret. Betennelse i øregangen kan dels skyldes eksem, dels for energisk rensing. Betennelse i det indre øret krever legebehandling. Symptomer er svimmelhet, oppkast, øresus og døvhet.

 • Øreskylling

  Rengjøring av øret ved hjelp av en stor sprøyte som inneholder vann med samme temperatur som kroppen.

 • Øresus

  Tinnitus. Opplevelse av lyd som oppstår inne i øret eller i hørselsgangene. Oppstår på grunn av unormal stimulering av hørselsystemet. Kan skyldes selve ørene eller andre steder på kroppen. Den vanligste årsaken er aldersforandringer i øret. Mellomørebetennelser, betennelser i det indre øret (f.eks. Menieres sykdom), larmskader, ørevokspropper eller svulster på hørenerve/hjernestamme kan også gi øresus.

 • Øret

  Kroppsdel hvis hovedfunksjon er å oppfatte lyd. Mennesker har to ører. Det er vanlig å dele inn ører i en indre, midtre og en ytre del.
  - Det ytre øret: Består stort sett av hud og brusk. Skal lede lyden inn i øregangen og beskytte det indre øret mot fremmedelementer.
  - Mellomøret: Inneholder en knokkelkjede bestående av hammeren, ambolten og stigbøylen.
  - Det indre øret: Inneholder bl.a. sneglehuset som omdanner vibrasjoner til nervesignaler. Labyrinten hjelper til med å holde balansen.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg