Ordbok -

Term:

 • Betablokkere

  En gruppe legemidler som brukes ved en rekke helsetilstander, hovedsakelig ved høyt blodtrykk og hjerterytmeforstyrrelser.

 • Betennelse

  Også kalt inflammasjon. Forsvarsreaksjon i et vev eller organ som er skadet. Betennelse fører med seg fem hovedsymptomer: rødhet, varme, hevelse, smerte og at de involverte organene ikke fungerer skikkelig.

 • Bevisstløshet

  Kortvarig bevisstløsthet kalles besvimelse. Mer varig bevisstløshet kalles koma. Bevisstløshet skyldes oftest sykdommer i hjerne eller hjerte, forgiftninger eller sykdommer i andre kroppsdeler som påvirker hjernens funksjon.

 • Bifil

  Person som føler seg seksuelt tiltrukket av begge kjønn.

 • Bihulene

  Fellebetegnelse på uregelmessige, slimhinnekledde hulrom i kraniet som er forbundet med nesehulen og utsatt for betennelser. De viktigste er kjevehulene og pannehulene.

 • Bilateral

  Dobbeltsidig, tosidig.

 • Bilirubin

  Det gul-oransje fargestoffet i galle. Bilirubin dannes fra røde blodlegemer og fraktes til leveren for å destrueres der. Hvis ikke leveren klarer å tillintetgjøre bilirubinet i blodet medfører det en gulfarging av huden. Dette kalles gulsott.

 • Bilyd

  Benyttes gjerne om tillegslyder hjertet lager når det pumper. Bilyder kan blant annetskyldes sykdom i hjerteklaffer, men er ofte uskyldig støy som følge av normale strømninger i hjertet - særlig hos barn.

 • Bindehinne

  Conjunctiva. En tynn, beskyttende hinne som kler innsiden av øyelokkene og den forreste del av den synlige delen av øyeeplet.

 • Bindevev

  Binde- og støttevev. Et av hovedvevene i kroppen. Består av celler som utsondrer tråder slik at det dannes et flettverk til sammenbinding og støtte av annet vev. Finnes overalt i kroppen og fyller tomrom mellom andre vev og organer.

 • Bindevevssykdommer

  En gruppe sykdommer som rammer kroppens bindevev f.eks. SLE (systemisk lupus erythematosus), Sjögrens syndrom, Mixed connective tissue disease (MCTD), sklerodermi og betennelser i blodårer (vaskulitter). Mest utsatt er unge kvinner, men sykdommene forekommer i alle aldersgrupper. Årsaken til kollagenoser er stort sett ukjent, men alt tyder på at de skyldes en feili immunapparatet som fører til at det angriper ens egen kropp - såkalt autoimmun sykdom.

 • Binyrebarken

  Binyrene er inndelt i et ytre lag (barken) og en kjerne (margen). I binyrebarken lages blant annet hormonene kortison og aldosteron. I binyremargen blir det produsert adrenalin og noradrenalin.

 • Binyrene

  To små kjertler som ligger på toppen av hver sin nyre. Hver består av en bark og en marg. Barken utsondrer en rekke hormoner som er livsviktige for stoffskiftet og for organismens kamp mot påkjenninger (stress). De viktigste er adrenalin og noradrenalin. Nedsatt virksomhet i barken kan føre til Addisons sykdom.

 • Biokjemi

  Læren om de kjemiske prosesser i levende organismer, det vil si det molekylære grunnlaget for liv.
  Tar for seg cellulære komponenters struktur/funksjon, som for eksempel proteiner, karbohydrater, lipider, nukleinsyrer og andre biomolekyler.

 • Biopsi

  Vevsprøve. Uttak og undersøkelse av vevsbit fra levende organisme for å stille diagnose.

 • Bipolar lidelse

  Tidligere under betegnelsen manisk-depressiv sykdom. Sykdommen kalles bipolar fordi de som rammes veksler mellom en tilstand av depresjon, og en tilstand av mani. Ved mani er vanlige symptomer: - oppstemthet og irritasjon - økt energi og aktivitet - redusert søvnbehov - vrangforestillinger - impulsiv og ukritisk atferd - sterkt overdreven tiltro til egne vurderinger Atferden kan være forførende og overbevisende, eller åpenbart psykotisk – som betyr at man har en alvorlig forstyrrelse i oppfatningen av virkeligheten. Ved depresjon er symptomene som depresjon forøvrig: - dyp melankoli - tap av energi - følelse av verdiløshet - overdreven skyldfølelse - konsentrasjonsproblemer. Bipolar lidelse kan forekomme som bipolar I eller den noe mildere bipolar II. Bipolar I er det som tidligere ble kalt manisk-depressiv lidelse. Ved bipolar II er symptomene mer moderate i maniske faser (hypomani). Den sviktende dømmekraften er ikke psykotisk, og vanlige aktiviteter kan opprettholdes. I fasene mellom mani og depresjon kan personen være fri for symptomer og fungere som normalt, men en tredel har symptomer også i disse periodene. Kilde: Folkehelseinstituttet

 • Bivirkninger

  sekundær, oftest uønsket virkning. For eksempel har de fleste medikamenter bivirkninger.

 • Blackout

  Kortvarig tap av synsevne/bevissthet/besinnelsen. Kan også kalles "jernteppe".

 • Blemme

  Væskefylt, blæreaktig oppsvulming, som for eksempel vannblemmer. Vannblemmer kan oppstå som følge av kjemisk eller fysisk skade. Et eksempel på en kjemisk skade er allergisk reaksjon. En fysisk skade kan være varme, frost eller friksjon.

 • Blindhet

  Klassifiseres som:
  1. Total blindhet: Manglende oppfattelse av lys.
  2. Praktisk blindhet: Kan ikke telle fingrer mot mørk bakgrunn på en meters avstand.
  3. Sosial blindhet: Beskjeftigelse som krever syn hindres.
  4. Svaksynthet: Synsstyrke 6/18 til 6/60, med best mulig brillekorreksjon på det beste øyet.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg