Ordbok -

Term:

 • Blindtarmen

  Latinsk: Coecum. Sekkformet utbuktning av tykktarmen fra det punktet hvor tynntarmen går inn i tykktarmen.
  Ordet blindtarm blir ofte uriktig brukt i dagligspråket når man mener blindtarmsvedhenget som sitter ytterst på blindtarmen (appendix). Det er i blindtarmsvedhenget man kan få blindtarmsbetennelse som behandles med kirurgisk fjerning.

 • Blindtarmsbetennelse

  Betennelse i blindtarmsvedhenget. Oppstår oftest i alderen 15 til 25 år, og er svært sjelden før fylte 5 år og etter fylte 50 år. Litt hyppigere hos menn enn kvinner. Behandlingen er å fjerne blindtarmen ved operajson. Den medisinske betegnelsen på blindtarmsbetennelse er appendicitt.

 • Blod-hjernebarrieren

  En hinne rundt hjernen som regulerer passasjen av næringsstoffer og medisiner inn til hjernecellene.

 • Blodbank

  Sted for tapping og oppbevaring av blod til blodtoverføring.

 • Blodceller

  Også kalt blodlegemer. Utgjør cirka 45 prosent av blodets volum og kan deles inn i tre hovedtyper; røde blodceller (erytrocytter), hvite blodceller (leukocytter) og blodplater (trombocytter).

 • Blodforgiftning

  Også kalt sepsis. Forekommer når et større antall bakterier finnes i blodet. Tilstanden er livstruende. Ofte vil det være en åpenbar inngangsport for bakterier i blodet, som et infisert sår eller en kjent infeksjon.

 • Blodlegemer

  Også kalt blodcellene. Utgjør cirka 45 prosent av blodets volum og kan deles inn i tre hovedtyper; røde blodceller (erytrocytter), hvite blodceller (leukocytter) og blodplater (trombocytter).

 • Blodmangel

  Også kalt anemi. Forekommer når man har færre røde blodlegemer og mindre hemoglobin i blodet enn normalt.
  Blodmangel kan skyldes blødning, hemolyse (ødeleggelse av røde blodlegemer) eller dårlig haematopoesis (manglende produksjon av røde blodlegemer).
  Vanlige symptomer er blek hud, bleke slimhinner, slapphet og svimmelhet ved anstrengelse. Ved stor jernmangelanemi kan det oppstå symptomer som trøtthet.

 • Blodplater

  Fragmenter av en type blodceller. Forhindrer blødninger ved å ”klumpe seg sammen” og lukke sår eller skader.

 • Blodpropp

  Klump av koagulert (levret) blod dannet ved skade eller sykdom i blodkarveggen. Blodproppen reduserer eller stanser blodtilførselen til et lokalt område av kroppen og kan føre til for eksempel hjerteinfarkt, hjernetrombose eller koldbrann. Behandles med antikoaguleringsmidler.

 • Blodsukker

  Blodets innhold av glukose (druesukker). Mengden av sukker i blodet er vanligvis forholdsvis konstant, men stiger etter at man har spist. Det omvendte skjer når blodsukkeret synker: da blir man sulten.
  Personer med diabetes (sukkersyke) har unormalt høyt blodsukker som skyldes mangelfull produksjon eller virkning av hormonet insulin som er viktig ved blodsukkerregulering.

 • Blodsukkersenkende tabletter

  Brukes for å behandle pasienter med diabetes type 2. Blodsukkersenkende tabletter kan holde blodsukkeret på et akseptabelt nivå over lang tid.
  Relativt mange tablettbehandlede diabetikerne vil senere igjen få for høyt blodsukker og da er insulinbehandling et naturlig valg.

 • Blodtrykket

  Når hjertet slår, pumper det en viss mengde blod ut i pulsårene. Der stiger trykket inntil hjertet tar en pause før neste slag. I denne hvilepausen sildrer blodet videre i kroppen og trykket synker. Når man måler blodtrykket registrerer man denne variasjonen.

 • Blodtype

  Menneskers blod deles inn i fire hovedtyper og noen mindre vesentlige undertyper (etter AB0-systemet).
  Blodgruppene A, B, AB og 0 (null) inneholder i de røde blodcellene, henholdsvis antigenet A, B, både A og B, eller ingen antigener.
  Hvis blod fra to individer med uforenlige blodtyper blandes, vil mottaker se på giverblodet som fremmedstoff og blokkere dette, dermed klumper blodet seg. Det derfor viktig at giverens og mottakerens blod har samme type ved blodoverføringer.
  I Norge tilhører 48 prosent gruppe A, 8 prosent gruppe B, 4 prosent gruppe AB og 40 prosent gruppe 0.

 • Blodutredelse

  Også kalt hematom. Blodansamling i organer eller i vev på grunn av blødning. Kan skyldes slag, risp eller kutt i huden.
  Ettersom man blir eldre mister huden sin normale elastisitet, og blødninger i huden kan da skje hyppigere.

 • Blærekatarr

  Betennelse i urinblæren. Gir hyppig og smertefull vannlating, smerter i blæreregionen og av og til lett feber. Vanligst hos kvinner. Behandles med sulfapreparater eller antibiotika.

 • Blødning

  Oppstår når veggen i et blodkar blir skadd og brister.

 • BMI

  Står for Body Mass Index – eller kroppsmasseindeks. Dette er et mål på vekten i forhold til høyden og en indikasjon på om en har normal vekt eller er over- eller undervektig. BMI er ikke helt nøyaktig. Den tar ikke hensyn til benbygning, kroppsfett, muskler eller vedkommendes alder. BMI = Vekt (kg) / Høyde (m) x Høyde (m) Undervektig: under 18,5 Normal vektig: mellom 18,5 og 24,9 Overvektig: mellom 25 og 29,9 Fedme: 30 og oppover Fedme, klasse 2: mellom 35 og 39,9 Fedme, klasse 3: 40 og oppover

 • Borderline

  Norsk: "Grenselinje". En betegnelse som brukes i psykiatrien, særlig om personlighetsforstyrrelse preget av ustabilitet i nære forhold.
  Pasienten har en tydelig manglende identitetsfølelse. Dette fører til manglende psykisk stabilitet og ustabile relasjoner til andre. Angst og usikkerhet dominerer og kan føre til selvdestruktive handlinger.
  Pasienten vil ofte kaste seg ut i aktiviteter som ikke er hensiktsmessige, men som bekrefter at ”det er liv”, som for eksempel selvskading.

 • Borgs skala

  Borgs skala er en måte å angi hvor anstrengende man opplever en fysisk aktivitet. Skalaen går vanligvis fra 6 til 20 tilsvarende pulsintervallet fra 60-200. Metoden er velegnet ved kondisjonsidretter, men er også tilpasset andre former for arbeid der det er mindre tydelig sammenheng mellom puls og den opplevde anstrengelsen. Skalaen er grei å bruke og blir benyttet i forskning over hele verden. Skalaen ble udviklet af psykologen Gunner Borg i 1967-68.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg