Ordbok -

Term:

 • Borrelia-bakterien

  Skogflåtten kan bære med seg en bakterie som kalles borrelia. Denne kan overføres til menneske ved langvarige flåttbitt og gi sykdom.

  Internasjonalt kalles denne sykdommen ofte Lyme disease etter det distriktet i USA hvor sykdommen først ble oppdaget. I Norge bruker vi betegnelsen borreliose.

  Sykdommen starter som regel i huden i form av en rød ring som brer seg gradvis utover fra bittstedet. Mikroben kan spre seg videre til ledd og gi reumatiske symptom. Nervesystemet kan også bli angrepet slik at det oppstår lammelser.

 • Botulisme

  En alvorlig lidelse forårsaket av en nervegift laget av bakterien Clostridium botulinum. Botulisme kalles ofte for «pølseforgiftning» på norsk.
  Symptomer er lammelse av øyemusklene, tørrhet i munnen, svelgebesvær og talebesvær. I alvorlige tilfeller kan det være dødelig. Det kan gå noen timer til et døgn før symptomene melder seg.

 • Brachium

  Overarm.

 • Bradykardi

  Lav puls, langsomme hjerteslag. Definert som puls under 60 slag per minutt.

 • Brennkopper

  Også kalt impetigo. En vanlig og smittsom bakterieinfeksjon i huden med væskende utslett, oftest dekket av honninggule skorper. Feber kan forekomme. Tilstanden oppstår ofte hos barn og skyldes i de fleste tilfeller stafylokokker, en sjelden gang streptokokker.

 • Brissel

  En kjertel som befinner seg bak brystbenet i halsregionen. Den medisinske betegnelsen er thymus. Kjertelens oppgave er å produsere forsvarsceller til immunforsvaret, kalt T-celler eller thymocytter. Dersom brisselen skades tidlig i livet, kan dette blant annet svekke evnen til å bekjempe virus- og soppinfeksjoner. Brisselen er mest aktiv i årene fram til puberteten og avtar med alderen, noe som kan ha en sammenheng med nedsatte immunfunksjoner hos eldre.

 • Brokk

  Brukes om del av et organ som blir presset ut fra sin normale plass. Eksempel: et lyskebrokk skyldes en svakhet i bukveggen og at en del av tarmen presser seg ut gjennom denne svakheten. Brokket blir derved synlig som en kul i lysken.

 • Bronkiene

  Forgreninger av luftrøret som finnes innvendig i lungene. Luftveiene deler seg først i de to hovedbronkiene, én til hver lunge. Disse forgreiner seg videre med grener til hver av lungelappene (tre til høyre og to til venstre). Videre går bronkiene over i bronkioler, som har lungeblærer (alveoler) i veggene. Her foregår utskiftningen mellom blod og luft.

 • Bronkiestasier

  Avgrensete eller generelle utposninger på luftrørene. Årsaken er vanligvis ukjent, men skyldes ofte infeksjoner i barneårene, cystisk fibrose eller andre omfattende lungelidelser deriblant sarkoidose.

 • Bronkitt

  Betennelse i bronkiene i lungene. Kan være akutt eller kronisk.
  Akutt bronkitt kommer ofte som en følge- eller ettersykdom til forkjølelser eller andre infeksjoner.
  Kronisk bronkitt rammer oftest bybeboere fra områder med sterk partikkelluftforurensing eller røykere. Blir definert som kronisk hoste som er produktiv med sputum (oppspytt fra lungene) minst tre måneder sammenhengende i minst to påfølgende år.
  Kronisk bronkitt er en av sykdommene som går inn under samlediagnosen KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom).

 • Bronkodilatatorer

  Samlebetegnelse på en gruppe medikamenter som påvirker luftveiene slik at disse utvider seg og/eller holdes så åpne som mulig. Det finnes hovedsakelig tre hovedtyper bronkodilatorer: beta-agonister, acetyl-kolinantagonister og glukokortikoider.

 • Bronkoskopi

  Brukes for å undersøke pasienter med lungesykdommer. Et tynt rør (bronkoskop) føres inn gjennom munnen eller nesen, ned i svelget, gjennom luftrøret og ned i bronkiene.
  Bronkoskopi gjør det mulig å undersøke innsiden av luftrøret og bronkiene. Lungelegen kan se sår, trange partier, svulster, betennelsesforandringer, blødninger eller lignende.

 • Browns syndrom

  Browns syndrom er kjennetegnet av manglende evne til å bevege øyet oppover samtidig som det peker mot nesen. Dette skyldes et mekanisk problem i en av musklene på utsiden av øyeeplet. Brown syndrom kan være medfødt eller oppstå senere i livet. Øynene til personer med Browns syndrom ser relativt normale ut bortsett fra når de ser opp og til siden. Da vil posisjonen til det ene øyet virke høyere enn det andre, og fremstår som sjeling.

  Browns syndrom kan i svært sjeldne tilfeller oppstå etter operasjoner på øyemusklene eller etter øyeskader.

  Behandling av Browns syndrom varierer med årsak og i forhold til hvor store plager tilstanden gir pasienten. Behandlingformene varierer fra steriodesprøyter til kirurgisk behandling.

 • Brucellose

  Smittsom sykdom som skyldes bakterier i Brucella-familien.

  Brucellose gir svingende feberanfall, svetting, slapphet, hodepine og muskelsmerter. Spesielt svettetoktene og muskelsmertene skiller Brucellose fra andre febertilstander. Sykdomsvarigheten kan variere fra noen få uker til flere måneder. Senskader kan forekomme, og kan være hepatitt, leddplager, anemi, meningitt eller øyeplager.

  Smittekilden er oftest upasteurisert melk, men brucellose smitter også gjennom direkte kontakt med syke dyr. Hunder, griser, sauer, geiter og kameler har vært kjent som smittebærere.

  Sykdommen krever langvarig behandling med antibiotika. Forebygging sikres gjennom god hygiene under produksjon av melkeprodukter, samt pasteurisering av melken.

 • Bukhinnebetennelse

  Også kalt peritonitt. Skyldes som regel at en infeksjon i et organ i bukhulen sprer seg videre til bukhinnen, f.eks. når en betent blindtarm sprekker. Behandles med antibiotika og eventuelt operasjon.

 • Bukhinnen

  Også kalt peritoneum. En tynn, glatt hinne som holder innvollene på plass. Består av et ytre blad, som bekler bukhulens vegger, og et indre blad som bekler praktisk talt alt som finnes i bukhulen. Fuktighet mellom bladene gjør at organene glir fritt mot hverandre.

 • Bukspyttkjertel

  Avlang kjertel som er lokalisert bak magesekken. Inndeles i hode, kropp og hale. Hodet er festet til tolvfingertarmen og halen rekker helt bort til milten. Kjertelen er ansvarlig både for ytre og indre sekresjon. Den indre sekresjonen inkluderer hormonene insulin og glukagon, hormoner som er viktige for sukkerbalansen i kroppen. Den ytre sekresjonen har med fordøyelsen å gjøre. Safter fra buskpyttkjertelen presses ut i toldfingertarmen og hjelper til med fordøyelsen av alle typer mat. Det medisinske navnet for bukspyttkjertel er pancreas.

 • Bukspyttkjertelbetennelse

  Betennelse i bukspyttkjertelen. Kan være akutt eller kronisk. Kan skyldes flere årsaker, for eksempel alkoholmisbruk eller stein som hindrer avløpet. Symptomer er magesmerter, oppkast og feber.

 • Bulimia nervosa

  Bulimia betyr direkte oversatt "oksehunger". Det vil si en voldsom og overdrevet appetitt. Bulimia nervosa er en spiseforstyrrelse som karakteriseres av gjentakende episoder med stor fråtsing, fulgt av selvpåført oppkast og diare (gjennom bruk av avføringsmidler). Årsaken er en veldig fokusering på vekt og kroppsform, som også kommer til uttrykk gjennom overdrevet trening og streng diett eller fasting.

 • Bursitt

  Betennelse i en slimpose, vanligvis lokalisert til skulderen eller kneet. Bursitt i albuens slimpose er kjent som tennisalbue.

Og del dine erfaringer

Sv: Helsekost mm Sv: Helsekost mm

15/10/2019 11:13

Kosttilskudd er ofte unødvendig for å ivareta god helse og derved en unødig utgift. En gruppe forskere...

Sv: Hjertet Sv: Hjertet

15/10/2019 11:05

Pro-BNP eller NT-proBNP er små proteiner (peptider) som produseres i hjertemuskelen og utskilles til...

Sv: Vekttap Sv: Vekttap

15/10/2019 10:58

Det er mange mulige årsaker til vekttap - herunder sarkoidose som kanskje er den mest nærliggende...

Sv: Fingre Sv: Fingre

15/10/2019 10:41

Du nevner ikke din alder, men stivheten kan skyldes normal slitasje (artrose) i fingerleddene. En annen...

Sv: Venstre kne Sv: Venstre kne

15/10/2019 10:38

Det er vanskelig å si hva lyden skyldes, men en mulighet er at et leddbånd eller en muskelsene glir over en...

Sv: Hva betyr dette? Sv: Hva betyr dette?

25/09/2019 15:17

Trismus er det samme som kjevesperre. Flere tilstander kan føre til trismus. Det forekommer ofte etter...

Sv: Tørr skjede og div Sv: Tørr skjede og div

23/09/2019 11:45

Jeg foreslår at du får vurdert om du har Sjøgrens syndrom. Du nevner at du ikke tror du har det. Hva er det...

Sv: Kolesterol Sv: Kolesterol

23/09/2019 11:43

http://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/hdl-kolesterol/...

Sv: Migrene med Aura Sv: Migrene med Aura

23/09/2019 11:41

Et typisk anfall med migrene er kjennetegnet av ensidig, pulserende hodepine som varer fra 12 til 28 timer....

Sv: Migrene med Aura Sv: Migrene med Aura

23/09/2019 11:41

Et typisk anfall med migrene er kjennetegnet av ensidig, pulserende hodepine som varer fra 12 til 28 timer....

Sv: Migrene med Aura Sv: Migrene med Aura

23/09/2019 11:41

Et typisk anfall med migrene er kjennetegnet av ensidig, pulserende hodepine som varer fra 12 til 28 timer....

Sv: Omgangssyke? Sv: Omgangssyke?

23/09/2019 11:36

Omgangssyke kan smitte ved å at man er i kontakt med de samme gjenstandene f.eks. håndtak på en dør,...

Sv: Smerteplaster Sv: Smerteplaster

23/09/2019 11:35

Jeg er enig i at abstinens er en nærliggende forklaring. Ved å trappe ned trinn for trinn f.eks. en gang pr....

Sv: urinstrålen Sv: urinstrålen

23/09/2019 11:33

Det skyldes ofte at forhuden ikke er trukket tilbake når man later vannet.

Sv: Lekkasje Sv: Lekkasje

23/09/2019 11:32

Jeg foreslår at du snakker med fastlegen din. Han kan undersøke urinen, prostatakjertelen (og evt ....

Sv: Kreft i prostata Sv: Kreft i prostata

23/09/2019 11:31

Kreftceller i prostata vokser hos eldre menn ofte så langsomt at sykdommen ikke rekker å utvikle seg innen...

Sv: Forklar Sv: Forklar

23/09/2019 11:30

HLD = Halsglandeldisseksjon d.v.s. kartlegging av lymfekjertler på halsen for å se etter tegn til spredning...

Sv: Artrose/frossen skulder Sv: Artrose/frossen skulder

23/09/2019 11:21

MR vil kunne påvise frossen skulder med høy grad av presisjon, men det avhenger av ferdighetene til den som...

Sv: Status etter (4)/5 år. Sv: Status etter (4)/5 år.

23/09/2019 10:26

Jeg vet dessverre ikke svaret på spørsmålene du stiller. Hvis din fastlege heller ikke kan svare deg,...

Sv: Sure oppstøt Sv: Sure oppstøt

23/09/2019 10:17

Ti prosent av den voksne befolkning er i perioder så plaget av halsbrann at de har behov for behandling....

Sv: Støv Sv: Støv

19/08/2019 10:35

Husstøv inneholder ulike miljøgifter som kan forstyrre kroppens hormonbalanse - spesielt for småbarn og...

Sv: Utvanning Sv: Utvanning

19/08/2019 10:29

Paracet er ikke vanedannende (eller kun i liten grad vanedannende). Norspan inneholder et morfinlignende stoff...

Sv: Langvarig hoste etter lungebetennelse Sv: Langvarig hoste etter lungebetennelse

07/08/2019 12:48

Klamydialungebetennelse går ikke sjelden over av seg selv. Sykdommen er ofte langtrukken, og et forløp på...

Sv: Pusten Sv: Pusten

07/08/2019 12:42

Det er vanskelig å gi deg et svar uten å vite hvilken sykdom vedkommende har, men jeg tror ikke at genterapi...

Sv: Kul på ytre kjønnsleppe Sv: Kul på ytre kjønnsleppe

07/08/2019 12:40

Ut i fra beskrivelsen tenker jeg at du kanskje har en betennelse i en av de bartholinske kjertlene. De...

Sv: Betydning? Sv: Betydning?

07/08/2019 12:38

"Ingen patologisk kontrastoppladning ses intrakranielt." Ikke tegn til sykdommer som samler opp kontrast som...

Sv: Overvekt Sv: Overvekt

07/08/2019 12:20

Medisiner kan øke appetitten eller redusere aktivitetsnivået. Begge deler kan øke vekten. Hvis man slutter...

Sv: Jeg har artrose i begge knær Sv: Jeg har artrose i begge knær

07/08/2019 12:16

Hva viste MR-bildene du fikk tatt?

Sv: Hjerteklaff Sv: Hjerteklaff

07/08/2019 12:12

På følgende side finner du informasjon om denne klaffefeilen:...

Sv: Avkom Sv: Avkom

07/08/2019 12:10

Man vet ikke så mye om denne problemstillingen, men i følgende artikkel vil du finne noe informasjon....

Sv: SVAR Sv: SVAR

07/08/2019 12:08

Du finner grundig omtale av preparatets effekter på kort og lang sikt i pasientvedlegget....

Sv: Utblåsninger på tarmtottene/divertikulites Sv: Utblåsninger på tarmtottene/divertikulites

11/07/2019 15:39

Jeg kjenner ikke til at tarmskylling er til hjelp ved betente utposninger på tykktarmen, såkalt...

Sv: endetarmsopningen Sv: endetarmsopningen

11/07/2019 15:32

Jeg kjenner ikke til at observasjonene du nevner har et eget navn eller diagnose. Klissete avføringen kan...

Sv: hei Sv: hei

11/07/2019 15:28

Det er nødvendig å kikke inn i øret ditt for å avgjøre om plagene dine denne gangen skyldes...

Sv: Operasjon kort penisstreng Sv: Operasjon kort penisstreng

11/07/2019 15:26

Jeg vil tro at man kan gjenoppta samlivet etter cirka tre uker, men dette vil man få informasjon om etter at...

Sv: tyntflytende og blodig utflod Sv: tyntflytende og blodig utflod

11/07/2019 15:25

Jeg er enig i at det kan være greit å få dette sjekket hos lege. Soppinfeksjon er i utganspunktet en mulig...

Sv: Hvordan finner jeg ut om jeg har ADD? Sv: Hvordan finner jeg ut om jeg har ADD?

11/07/2019 15:21

Å stille diagnosen ADD forutsetter en grundig utredning der man også vurderer andre årsaker til symptomene...

Sv: Bivirkning? Sv: Bivirkning?

11/07/2019 15:14

Hvilket smerteplaster bruker du?

Sv: Hjerte Sv: Hjerte

11/07/2019 15:13

Har du nylig vært til kontroll hos hjertespesialisten som jeg antar følger deg opp for din klaffefeil og...

Sv: Tynt brun utflond etter MA Sv: Tynt brun utflond etter MA

11/07/2019 15:04

Jeg synes du bør kontakte lege hvis du fortsatt har brunlig utflod etter aborten i begynnelsen av juni.

Sv: Svimmel Sv: Svimmel

11/07/2019 15:02

Det høres ut som du har blitt ganske godt undersøkt og at alvorlig underliggende årsak til dine plager er...

Sv: vondt når jeg reiser meg opp Sv: vondt når jeg reiser meg opp

11/07/2019 14:56

Ja - hvis du er undervektig vil mindre underhudsfett redusere polstringen (underhudsfettet) mellom skjelettet...

Sv: Mageknipe og diare med puss/slim Sv: Mageknipe og diare med puss/slim

11/07/2019 14:54

Muligens skyldes svien litt irritasjon av huden f.eks. som følge av hyppige toalettbesøk. Utløsende...

Sv: Mandelstein blør Sv: Mandelstein blør

11/07/2019 14:51

Jeg er litt usikker på hva du mener med "mandelstein". Er det en gul propp i en grop på overflaten av en av...

Sv: Kolesterol Sv: Kolesterol

19/06/2019 12:58

I Norge oppgis kolesterol i mmol/l og i USA benyttes mg/dl. Du omregner fra mmol/l til mg/dl ved å...

Sv: Gravid og små blør, mistet rundt 8ganger! Sv: Gravid og små blør, mistet rundt 8ganger!

19/06/2019 12:50

Her er en artikkel som omhandler problemstillingen du tar opp i brevet ditt:...

Sv: Medikamentell allergisk reaksjon eller noe annet? Sv: Medikamentell allergisk reaksjon eller noe annet?

14/06/2019 11:33

Her er et innspill: https://www.nidirect.gov.uk/conditions/erythema-multiforme Kan det passe med dine...

Sv: Røntgenstråling Sv: Røntgenstråling

14/06/2019 11:23

På følgende adresse har jeg lastet opp en risikovurdering forbundet med undersøkelsene du har fått...

Sv: Tenner å vekt Sv: Tenner å vekt

14/06/2019 11:03

Muligens har du fått en hormonell forstyrrelse som kalles PCOS. Her er en artikkel om denne ganske vanlige...

Sv: Isotretinoin og graviditetstest Sv: Isotretinoin og graviditetstest

11/06/2019 15:09

Jeg foreslår at du tar dette opp med behandlende lege (hudlege). Hvorvidt det kan gjøres et unntak er blant...

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg