Ordbok -

Term:

 • Akutt

  Skarp, heftig, brå og kortvarig, det motsatte av kronisk (langvarig).

 • Akutt lymfatisk leukemi

  Kreftsykdom med utgangspunkt i immuncellene i blodet. Den ukontrollerte veksten går på bekostning av de normale røde og hvite blodcellene og blodplatene. Typiske symptomer er slapphet, hyppige infeksjoner og blødninger. Sykdommen forekommer hyppigst hos barn i alderen 3-7 år.

 • Akutt myelogen leukemi

  Blodkreft med utgangspunkt i såkalte myeloide celler. De er forstadier til ulike typer blodceller. Den ukontrollerte veksten går på bekostning av de normale røde og hvite blodcellene og blodplatene. Typiske symptomer er slapphet, hyppige infeksjoner og blødninger.

 • Akutt tonsillitt

  Akutt betennelse i mandlene. Betennelsen er gjerne forårsaket av virus eller såkalte beta-hemolytiske gruppe A streptokokker. Infeksjonen omfatter som regel også områdene omkring mandlene. Typiske symptomer er vondt i halsen når man svelger, feber og sykdomsfølelse.

 • Alkaliske fosfataser

  Et enzym som finnes i lever og skjellet. Høye verdier ses ved leversykdommer som fører til nedsatt avløp for gallesafter og ved skjelletsykdommer eller -skade. Verdiene kan også være høye ved ondartete celler som lager sttoffer som er beslektet med alkalisk fosfatase.

 • Alkoholiker

  En som er avhengig av alkohol.
  Man kan være psykologisk og kjemisk avhengig av alkohol. Det er vanskelig å trekke et klart skille mellom disse motivene for å ruse seg.
  Den psykologiske avhengigheten betoner behovet for å lindre og fortrenge ubehagelige følelser og en opplevelse av utilstrekkelighet, mens fysisk avhengighet vektlegger de kroppslige symptomene man merker hvis forsøker å kutte ut eller ned forbruket av alkohol.

 • Alkoholisme

  Alkoholisme er kjennetegnet av et høyt og ukontrollert forbruk av alkohol i en grad som går ut over vedkommendes helse og sosiale forhold. Typiske kjennetegn er som følger: - man klarer ikke å stanse å drikke når man har tatt en drink (såkalt tenning). - man har behov for alkohol for å komme seg etter en rangel (såkalt reparasjonstrang). - en alkoholiker sørger derfor gjerne for å ha nok alkohol tilgjengelig for å kunne "reparere" dagen derpå. - man har mistet kontrollen over forbruket av alkohol. De fleste alkoholikere kan tidfeste når dette skjedde.

 • Allergen

  Allergener er antigener som forårsaker allergi.

 • Allergi

  Ordet "allergi" kommer fra gresk; Allos = forandret, og Ergos = reaksjon.
  Allergi er ikke en sykdom, men en måte å reagere på. Ved allergi reagerer kroppen unormalt på stoffer som finnes i miljøet rundt oss. Overfølsomheten skyldes forandringer i kroppens immunforsvar.
  Vanlige stoffer som kan utløse allergiske reaksjoner er: hår, flass og spytt fra dyr, pollenkorn fra gress, trær og urter, insektgift fra veps, mygg og bier, matvarer som peanøtter, egg melk og fisk og midd i støv fra møbler.
  Man regner med at 30-40 prosent av befolkningen lider av en eller annen form for allergisk lidelse. De vanligste formene for allergi er høysnue, astma og eksem.

 • Allergivaksine

  Ved allergivaksinering tilfører man kroppen ørsmå doser av det man er allergisk mot.
  Ettersom dosene er så små, utløser dette ingen reaksjon. I stedet vender kroppen seg til allergistoffene.

 • Allmentillstand

  Brukes for å betegne en persons generelle helsetilstand.
  Ved nedsatt allmenntilstanden vil man ikke være "i form" og ha sykdomsfølelse.

 • ALS

  ALS eller amyotrofisk lateralsklerose er en sjelden sykdom som rammer nervesystemet og kjennetegnes ved gradvis økende svakhet i alle kroppens muskler. Dette medfører vanskeligheter med å snakke, spise, gå og puste. Mentale evner blir ikke påvirket. Hvorfor noen mennesker får denne sykdommen, vet vi ikke, men i 5-10 prosent av tilfellene er arvelige forhold av betydning. ALS rammer først og fremst personer over 55 år. De fleste lever i tre-fire år etter at diagnosen er stillet, men enkelte lever i 10-12 år. I Norge har 200-300 personer denne diagnosen.

 • Alvebarn

  Edwards syndrom eller trisomi 18 er en medfødt sykdom som først ble beskrevet av den engelske legen J. H. Edwards i 1960. Barnet fødes med et særegenet utseende og er hemmet i sine mentale og fysiske utvikling. Nedsatt syn og hørsel samt misdannelser i flere organer er vanlig. Barna lever i gjennomsnitt seks dager. Det er sjelden at de lever mer enn et halvt års tid. Betegnelsen trisomi 18 innebærer at barnet har tre (i stedet for to) kromosomer av nummer 18.

 • Alzheimers

  En hjernesykdom som er kjennetegnet av nedsatt hukommelse i en slik grad at man ikke helt klarer å holde orden på tid og sted. Etter hvert kan personens dømmekraft svikte og evnen til å utføre enkle oppgaver som å kle seg, stelle seg, koke kaffe og lignende. Sykdommen utvikler seg oftest langsomt gjennom mange år. De første tegnene kan derfor være vanskelige å oppdage. Symptomene skyldes blant annet at det i hjernen dannes et stoff som heter beta-amyloid. Det skader hjernecellene. Hvorfor stoffet dannes, vet man ikke, men arvelige faktorer er av betydning. Sykdommen ble første gang beskrevet av den tyske legen Alois Alzheimer (1864-1915) i 1907.

 • Amblyopi

  Under utviklingen av skarpsynet (sentralsynet) blir en forbindelse mellom øynene og synssenteret i bakre hjernedel opprettet. Ved amblyopi er signalene fra øynene til hjernen så forvirrende at hjernen velger å ignorere dem. Synsinntrykk blir først mottatt av øyets sanseceller som formidler signalene videre til celler i den bakre delen av hjernen. Disse hjernecellene tolker signalene og gir oss opplevelsen av å se. Synet kan bli svekket for alltid hvis ikke disse hjernecellene mottar signaler de første leveårene. Manglende behandling av skjeling kan forårsake amblyopi ettersom hjernen må undertrykke et øye for å ikke se dobbelt. Meget skjeve hornhinner eller medfødt grå stær (uklar øyelinse) er også viktige årsaker til amblyopi.

 • Amenore

  Fravær av menstruasjonsblødninger. Primær amenore, kvinnen har aldri hatt menstruasjoner. Sekundær amenore, kvinnen har tidligere hatt menstruasjoner.

 • Amnesi

  Hukommelsestap, minnetap, tap av evne til å huske.
  Kan opptre i flere ulike former: kortvarig- eller langvarig amnesi, ulike former for demens hos eldre eller PTA (posttraumatisk-amnesi).

 • Amputasjon

  Kommer av det latinske ordet amputare (å kutte av).Amputasjon er avkuttingen av en ekstremitet (arm, bein, fot, hånd, etc.).

 • Amylase

  En gruppe enzymer som hjelper til i splitting og fordøying av stivelse til sukker. Finnes blant annet i spytt og i sekresjoner fra bukspyttkjertelen. Forhøyet nivå av amylase i blod og urin sees ved betennelse i bukspyttkjertelen, pancreatitt.

 • Amyotrofisk lateralsklerose

  ALS eller amyotrofisk lateralsklerose er en sjelden sykdom som rammer nervesystemet og kjennetegnes ved gradvis økende svakhet i alle kroppens muskler. Dette medfører vanskeligheter med å snakke, spise, gå og puste. Mentale evner blir ikke påvirket. Hvorfor noen mennesker får denne sykdommen, vet vi ikke, men i 5-10 prosent av tilfellene er arvelige forhold av betydning. ALS rammer først og fremst personer over 55 år. De fleste lever i tre-fire år etter at diagnosen er stillet, men enkelte lever i 10-12 år. I Norge har 200-300 personer denne diagnosen.

Og del dine erfaringer

Sv: Støv Sv: Støv

19/08/2019 10:35

Husstøv inneholder ulike miljøgifter som kan forstyrre kroppens hormonbalanse - spesielt for småbarn og...

Sv: Utvanning Sv: Utvanning

19/08/2019 10:29

Paracet er ikke vanedannende (eller kun i liten grad vanedannende). Norspan inneholder et morfinlignende stoff...

Sv: Langvarig hoste etter lungebetennelse Sv: Langvarig hoste etter lungebetennelse

07/08/2019 12:48

Klamydialungebetennelse går ikke sjelden over av seg selv. Sykdommen er ofte langtrukken, og et forløp på...

Sv: Pusten Sv: Pusten

07/08/2019 12:42

Det er vanskelig å gi deg et svar uten å vite hvilken sykdom vedkommende har, men jeg tror ikke at genterapi...

Sv: Kul på ytre kjønnsleppe Sv: Kul på ytre kjønnsleppe

07/08/2019 12:40

Ut i fra beskrivelsen tenker jeg at du kanskje har en betennelse i en av de bartholinske kjertlene. De...

Sv: Betydning? Sv: Betydning?

07/08/2019 12:38

"Ingen patologisk kontrastoppladning ses intrakranielt." Ikke tegn til sykdommer som samler opp kontrast som...

Sv: Overvekt Sv: Overvekt

07/08/2019 12:20

Medisiner kan øke appetitten eller redusere aktivitetsnivået. Begge deler kan øke vekten. Hvis man slutter...

Sv: Jeg har artrose i begge knær Sv: Jeg har artrose i begge knær

07/08/2019 12:16

Hva viste MR-bildene du fikk tatt?

Sv: Hjerteklaff Sv: Hjerteklaff

07/08/2019 12:12

På følgende side finner du informasjon om denne klaffefeilen:...

Sv: Avkom Sv: Avkom

07/08/2019 12:10

Man vet ikke så mye om denne problemstillingen, men i følgende artikkel vil du finne noe informasjon....

Sv: SVAR Sv: SVAR

07/08/2019 12:08

Du finner grundig omtale av preparatets effekter på kort og lang sikt i pasientvedlegget....

Sv: Utblåsninger på tarmtottene/divertikulites Sv: Utblåsninger på tarmtottene/divertikulites

11/07/2019 15:39

Jeg kjenner ikke til at tarmskylling er til hjelp ved betente utposninger på tykktarmen, såkalt...

Sv: endetarmsopningen Sv: endetarmsopningen

11/07/2019 15:32

Jeg kjenner ikke til at observasjonene du nevner har et eget navn eller diagnose. Klissete avføringen kan...

Sv: hei Sv: hei

11/07/2019 15:28

Det er nødvendig å kikke inn i øret ditt for å avgjøre om plagene dine denne gangen skyldes...

Sv: Operasjon kort penisstreng Sv: Operasjon kort penisstreng

11/07/2019 15:26

Jeg vil tro at man kan gjenoppta samlivet etter cirka tre uker, men dette vil man få informasjon om etter at...

Sv: tyntflytende og blodig utflod Sv: tyntflytende og blodig utflod

11/07/2019 15:25

Jeg er enig i at det kan være greit å få dette sjekket hos lege. Soppinfeksjon er i utganspunktet en mulig...

Sv: Hvordan finner jeg ut om jeg har ADD? Sv: Hvordan finner jeg ut om jeg har ADD?

11/07/2019 15:21

Å stille diagnosen ADD forutsetter en grundig utredning der man også vurderer andre årsaker til symptomene...

Sv: Bivirkning? Sv: Bivirkning?

11/07/2019 15:14

Hvilket smerteplaster bruker du?

Sv: Hjerte Sv: Hjerte

11/07/2019 15:13

Har du nylig vært til kontroll hos hjertespesialisten som jeg antar følger deg opp for din klaffefeil og...

Sv: Tynt brun utflond etter MA Sv: Tynt brun utflond etter MA

11/07/2019 15:04

Jeg synes du bør kontakte lege hvis du fortsatt har brunlig utflod etter aborten i begynnelsen av juni.

Sv: Svimmel Sv: Svimmel

11/07/2019 15:02

Det høres ut som du har blitt ganske godt undersøkt og at alvorlig underliggende årsak til dine plager er...

Sv: vondt når jeg reiser meg opp Sv: vondt når jeg reiser meg opp

11/07/2019 14:56

Ja - hvis du er undervektig vil mindre underhudsfett redusere polstringen (underhudsfettet) mellom skjelettet...

Sv: Mageknipe og diare med puss/slim Sv: Mageknipe og diare med puss/slim

11/07/2019 14:54

Muligens skyldes svien litt irritasjon av huden f.eks. som følge av hyppige toalettbesøk. Utløsende...

Sv: Mandelstein blør Sv: Mandelstein blør

11/07/2019 14:51

Jeg er litt usikker på hva du mener med "mandelstein". Er det en gul propp i en grop på overflaten av en av...

Sv: Kolesterol Sv: Kolesterol

19/06/2019 12:58

I Norge oppgis kolesterol i mmol/l og i USA benyttes mg/dl. Du omregner fra mmol/l til mg/dl ved å...

Sv: Gravid og små blør, mistet rundt 8ganger! Sv: Gravid og små blør, mistet rundt 8ganger!

19/06/2019 12:50

Her er en artikkel som omhandler problemstillingen du tar opp i brevet ditt:...

Sv: Medikamentell allergisk reaksjon eller noe annet? Sv: Medikamentell allergisk reaksjon eller noe annet?

14/06/2019 11:33

Her er et innspill: https://www.nidirect.gov.uk/conditions/erythema-multiforme Kan det passe med dine...

Sv: Røntgenstråling Sv: Røntgenstråling

14/06/2019 11:23

På følgende adresse har jeg lastet opp en risikovurdering forbundet med undersøkelsene du har fått...

Sv: Tenner å vekt Sv: Tenner å vekt

14/06/2019 11:03

Muligens har du fått en hormonell forstyrrelse som kalles PCOS. Her er en artikkel om denne ganske vanlige...

Sv: Isotretinoin og graviditetstest Sv: Isotretinoin og graviditetstest

11/06/2019 15:09

Jeg foreslår at du tar dette opp med behandlende lege (hudlege). Hvorvidt det kan gjøres et unntak er blant...

Sv: Hei Sv: Hei

11/06/2019 15:06

Spørsmålet bør helst besvares av legen som har behandlet broren din og som kjenner hans nåværende og...

Sv: Plastisk operasjon? Sv: Plastisk operasjon?

11/06/2019 15:03

Jeg synes ikke du er storforlangende som ønsker dette vurdert. Snakk med fastlegen din og spørre om han kan...

Sv: DK-7323 Give, Denmark Sv: DK-7323 Give, Denmark

11/06/2019 15:01

Det er dessverre vanskelig å si. Kanskje har endret levesett betydning. Økende alder eller andre faktorer...

Sv: Betydning Sv: Betydning

11/06/2019 14:59

atrofisk = svekket, tynn og eldet indurert = fast konsistens oppfylninger = knuter, kuler, svulster bimanuell...

Sv: Samsoving - nikotinprodukter Sv: Samsoving - nikotinprodukter

11/06/2019 14:55

Jeg vil tro at det innebærer liten eller ingen risiko for barnet hvis far bruker nikotintyggegummi eller...

Sv: Åreknute Sv: Åreknute

11/06/2019 14:53

Åreknuter er utvidelser av de blodårene (vanligvis på leggene) som fører blodet tilbake til hjertet....

Sv: Hører pulsen når munnen er åpen Sv: Hører pulsen når munnen er åpen

11/06/2019 14:49

Det fenomenet har jeg dessverre ikke vært borte i tidligere og foreslår at du tar det opp med legen din.

Sv: bytte av fastlege Sv: bytte av fastlege

04/06/2019 10:55

På følgende side finner du en "oppskrift" for hvordan du bytter fastlege:...

Sv: Nikotinspray Sv: Nikotinspray

04/06/2019 10:51

Så vidt jeg vet har nikotinspray og -tyggegummi følgende bivirkninger.  Raskere puls Økt blodtrykk...

Sv: Ulik pupillestørrelse i svakt lys Sv: Ulik pupillestørrelse i svakt lys

04/06/2019 10:38

Dersom du ikke har noen synsproblemer f.eks. øyesmerter og kun litt ulik størrelse på pupillene, er det...

Sv: Magesmerter Sv: Magesmerter

04/06/2019 10:34

Det er mulig at smertene skydtes bruk av antiobika og at de i så fall trolig nå er borte. Det er dessverre...

Sv: Sting etter kikkehulopperasjon i magen Sv: Sting etter kikkehulopperasjon i magen

13/05/2019 09:50

Ettersom huden/operasjonssårene er røde og vonde, synes jeg du bør kontakte legen din.

Sv: Ogun1999 Sv: Ogun1999

13/05/2019 09:48

Ganeplastikk kan hos enkelte lindre snorking og innebærer at man fjerner drøvelen og evt. mandlene og...

Sv: Pusteproblemer Sv: Pusteproblemer

13/05/2019 09:39

Opplevelsen av å ikke få fylt lungene tilstrekkelig med luft kan skyldes muskulære spenninger i kroppen og...

Sv: Blodig slim fra halsen Sv: Blodig slim fra halsen

13/05/2019 09:35

Noe blod eller blodsmak kan forekomme etter utholdenhetstrening f.eks. som følge av hosting eller irritasjon...

Sv: Nedsunket livmorhals? Sv: Nedsunket livmorhals?

08/05/2019 11:03

Framfall av framre eller bakre delene av skjeden og nedsig av livmoren er alminnelig - først og fremst blant...

Sv: Anti-Viagra Sv: Anti-Viagra

08/05/2019 10:50

Jeg kjenner ikke til egnete medisiner eller annet som har slike virkninger.

Sv: urolig for hjertet- og om det bør sjekkes Sv: urolig for hjertet- og om det bør sjekkes

08/05/2019 10:48

Du skriver at du blir tungpustet i rask gange oppover bakke. Det er ikke helt unormalt ettersom du veier en...

Sv: Senehinnebetennelse? Sv: Senehinnebetennelse?

06/05/2019 13:25

Ja - smertene kan være en benhinnebetennelse, men noe nedsatt blodforsyning til legene kan også gi ubehag...

Sv: Betydning? Sv: Betydning?

06/05/2019 13:22

"J93.8 Annen spesifisert pneumotoraks D38." Punktert lunge "Svulst med usikkert eller ukjent...

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg