Ordbok -

Term:

 • Akutt

  Skarp, heftig, brå og kortvarig, det motsatte av kronisk (langvarig).

 • Akutt lymfatisk leukemi

  Kreftsykdom med utgangspunkt i immuncellene i blodet. Den ukontrollerte veksten går på bekostning av de normale røde og hvite blodcellene og blodplatene. Typiske symptomer er slapphet, hyppige infeksjoner og blødninger. Sykdommen forekommer hyppigst hos barn i alderen 3-7 år.

 • Akutt myelogen leukemi

  Blodkreft med utgangspunkt i såkalte myeloide celler. De er forstadier til ulike typer blodceller. Den ukontrollerte veksten går på bekostning av de normale røde og hvite blodcellene og blodplatene. Typiske symptomer er slapphet, hyppige infeksjoner og blødninger.

 • Akutt tonsillitt

  Akutt betennelse i mandlene. Betennelsen er gjerne forårsaket av virus eller såkalte beta-hemolytiske gruppe A streptokokker. Infeksjonen omfatter som regel også områdene omkring mandlene. Typiske symptomer er vondt i halsen når man svelger, feber og sykdomsfølelse.

 • Alkaliske fosfataser

  Et enzym som finnes i lever og skjellet. Høye verdier ses ved leversykdommer som fører til nedsatt avløp for gallesafter og ved skjelletsykdommer eller -skade. Verdiene kan også være høye ved ondartete celler som lager sttoffer som er beslektet med alkalisk fosfatase.

 • Alkoholiker

  En som er avhengig av alkohol.
  Man kan være psykologisk og kjemisk avhengig av alkohol. Det er vanskelig å trekke et klart skille mellom disse motivene for å ruse seg.
  Den psykologiske avhengigheten betoner behovet for å lindre og fortrenge ubehagelige følelser og en opplevelse av utilstrekkelighet, mens fysisk avhengighet vektlegger de kroppslige symptomene man merker hvis forsøker å kutte ut eller ned forbruket av alkohol.

 • Alkoholisme

  Alkoholisme er kjennetegnet av et høyt og ukontrollert forbruk av alkohol i en grad som går ut over vedkommendes helse og sosiale forhold. Typiske kjennetegn er som følger: - man klarer ikke å stanse å drikke når man har tatt en drink (såkalt tenning). - man har behov for alkohol for å komme seg etter en rangel (såkalt reparasjonstrang). - en alkoholiker sørger derfor gjerne for å ha nok alkohol tilgjengelig for å kunne "reparere" dagen derpå. - man har mistet kontrollen over forbruket av alkohol. De fleste alkoholikere kan tidfeste når dette skjedde.

 • Allergen

  Allergener er antigener som forårsaker allergi.

 • Allergi

  Ordet "allergi" kommer fra gresk; Allos = forandret, og Ergos = reaksjon.
  Allergi er ikke en sykdom, men en måte å reagere på. Ved allergi reagerer kroppen unormalt på stoffer som finnes i miljøet rundt oss. Overfølsomheten skyldes forandringer i kroppens immunforsvar.
  Vanlige stoffer som kan utløse allergiske reaksjoner er: hår, flass og spytt fra dyr, pollenkorn fra gress, trær og urter, insektgift fra veps, mygg og bier, matvarer som peanøtter, egg melk og fisk og midd i støv fra møbler.
  Man regner med at 30-40 prosent av befolkningen lider av en eller annen form for allergisk lidelse. De vanligste formene for allergi er høysnue, astma og eksem.

 • Allergivaksine

  Ved allergivaksinering tilfører man kroppen ørsmå doser av det man er allergisk mot.
  Ettersom dosene er så små, utløser dette ingen reaksjon. I stedet vender kroppen seg til allergistoffene.

 • Allmentillstand

  Brukes for å betegne en persons generelle helsetilstand.
  Ved nedsatt allmenntilstanden vil man ikke være "i form" og ha sykdomsfølelse.

 • ALS

  ALS eller amyotrofisk lateralsklerose er en sjelden sykdom som rammer nervesystemet og kjennetegnes ved gradvis økende svakhet i alle kroppens muskler. Dette medfører vanskeligheter med å snakke, spise, gå og puste. Mentale evner blir ikke påvirket. Hvorfor noen mennesker får denne sykdommen, vet vi ikke, men i 5-10 prosent av tilfellene er arvelige forhold av betydning. ALS rammer først og fremst personer over 55 år. De fleste lever i tre-fire år etter at diagnosen er stillet, men enkelte lever i 10-12 år. I Norge har 200-300 personer denne diagnosen.

 • Alvebarn

  Edwards syndrom eller trisomi 18 er en medfødt sykdom som først ble beskrevet av den engelske legen J. H. Edwards i 1960. Barnet fødes med et særegenet utseende og er hemmet i sine mentale og fysiske utvikling. Nedsatt syn og hørsel samt misdannelser i flere organer er vanlig. Barna lever i gjennomsnitt seks dager. Det er sjelden at de lever mer enn et halvt års tid. Betegnelsen trisomi 18 innebærer at barnet har tre (i stedet for to) kromosomer av nummer 18.

 • Alzheimers

  En hjernesykdom som er kjennetegnet av nedsatt hukommelse i en slik grad at man ikke helt klarer å holde orden på tid og sted. Etter hvert kan personens dømmekraft svikte og evnen til å utføre enkle oppgaver som å kle seg, stelle seg, koke kaffe og lignende. Sykdommen utvikler seg oftest langsomt gjennom mange år. De første tegnene kan derfor være vanskelige å oppdage. Symptomene skyldes blant annet at det i hjernen dannes et stoff som heter beta-amyloid. Det skader hjernecellene. Hvorfor stoffet dannes, vet man ikke, men arvelige faktorer er av betydning. Sykdommen ble første gang beskrevet av den tyske legen Alois Alzheimer (1864-1915) i 1907.

 • Amblyopi

  Under utviklingen av skarpsynet (sentralsynet) blir en forbindelse mellom øynene og synssenteret i bakre hjernedel opprettet. Ved amblyopi er signalene fra øynene til hjernen så forvirrende at hjernen velger å ignorere dem. Synsinntrykk blir først mottatt av øyets sanseceller som formidler signalene videre til celler i den bakre delen av hjernen. Disse hjernecellene tolker signalene og gir oss opplevelsen av å se. Synet kan bli svekket for alltid hvis ikke disse hjernecellene mottar signaler de første leveårene. Manglende behandling av skjeling kan forårsake amblyopi ettersom hjernen må undertrykke et øye for å ikke se dobbelt. Meget skjeve hornhinner eller medfødt grå stær (uklar øyelinse) er også viktige årsaker til amblyopi.

 • Amenore

  Fravær av menstruasjonsblødninger. Primær amenore, kvinnen har aldri hatt menstruasjoner. Sekundær amenore, kvinnen har tidligere hatt menstruasjoner.

 • Amnesi

  Hukommelsestap, minnetap, tap av evne til å huske.
  Kan opptre i flere ulike former: kortvarig- eller langvarig amnesi, ulike former for demens hos eldre eller PTA (posttraumatisk-amnesi).

 • Amputasjon

  Kommer av det latinske ordet amputare (å kutte av).Amputasjon er avkuttingen av en ekstremitet (arm, bein, fot, hånd, etc.).

 • Amylase

  En gruppe enzymer som hjelper til i splitting og fordøying av stivelse til sukker. Finnes blant annet i spytt og i sekresjoner fra bukspyttkjertelen. Forhøyet nivå av amylase i blod og urin sees ved betennelse i bukspyttkjertelen, pancreatitt.

 • Amyotrofisk lateralsklerose

  ALS eller amyotrofisk lateralsklerose er en sjelden sykdom som rammer nervesystemet og kjennetegnes ved gradvis økende svakhet i alle kroppens muskler. Dette medfører vanskeligheter med å snakke, spise, gå og puste. Mentale evner blir ikke påvirket. Hvorfor noen mennesker får denne sykdommen, vet vi ikke, men i 5-10 prosent av tilfellene er arvelige forhold av betydning. ALS rammer først og fremst personer over 55 år. De fleste lever i tre-fire år etter at diagnosen er stillet, men enkelte lever i 10-12 år. I Norge har 200-300 personer denne diagnosen.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg