Ordbok -

Term:

 • Akutt

  Skarp, heftig, brå og kortvarig, det motsatte av kronisk (langvarig).

 • Akutt lymfatisk leukemi

  Kreftsykdom med utgangspunkt i immuncellene i blodet. Den ukontrollerte veksten går på bekostning av de normale røde og hvite blodcellene og blodplatene. Typiske symptomer er slapphet, hyppige infeksjoner og blødninger. Sykdommen forekommer hyppigst hos barn i alderen 3-7 år.

 • Akutt myelogen leukemi

  Blodkreft med utgangspunkt i såkalte myeloide celler. De er forstadier til ulike typer blodceller. Den ukontrollerte veksten går på bekostning av de normale røde og hvite blodcellene og blodplatene. Typiske symptomer er slapphet, hyppige infeksjoner og blødninger.

 • Akutt tonsillitt

  Akutt betennelse i mandlene. Betennelsen er gjerne forårsaket av virus eller såkalte beta-hemolytiske gruppe A streptokokker. Infeksjonen omfatter som regel også områdene omkring mandlene. Typiske symptomer er vondt i halsen når man svelger, feber og sykdomsfølelse.

 • Alkaliske fosfataser

  Et enzym som finnes i lever og skjellet. Høye verdier ses ved leversykdommer som fører til nedsatt avløp for gallesafter og ved skjelletsykdommer eller -skade. Verdiene kan også være høye ved ondartete celler som lager sttoffer som er beslektet med alkalisk fosfatase.

 • Alkoholiker

  En som er avhengig av alkohol.
  Man kan være psykologisk og kjemisk avhengig av alkohol. Det er vanskelig å trekke et klart skille mellom disse motivene for å ruse seg.
  Den psykologiske avhengigheten betoner behovet for å lindre og fortrenge ubehagelige følelser og en opplevelse av utilstrekkelighet, mens fysisk avhengighet vektlegger de kroppslige symptomene man merker hvis forsøker å kutte ut eller ned forbruket av alkohol.

 • Alkoholisme

  Alkoholisme er kjennetegnet av et høyt og ukontrollert forbruk av alkohol i en grad som går ut over vedkommendes helse og sosiale forhold. Typiske kjennetegn er som følger: - man klarer ikke å stanse å drikke når man har tatt en drink (såkalt tenning). - man har behov for alkohol for å komme seg etter en rangel (såkalt reparasjonstrang). - en alkoholiker sørger derfor gjerne for å ha nok alkohol tilgjengelig for å kunne "reparere" dagen derpå. - man har mistet kontrollen over forbruket av alkohol. De fleste alkoholikere kan tidfeste når dette skjedde.

 • Allergen

  Allergener er antigener som forårsaker allergi.

 • Allergi

  Ordet "allergi" kommer fra gresk; Allos = forandret, og Ergos = reaksjon.
  Allergi er ikke en sykdom, men en måte å reagere på. Ved allergi reagerer kroppen unormalt på stoffer som finnes i miljøet rundt oss. Overfølsomheten skyldes forandringer i kroppens immunforsvar.
  Vanlige stoffer som kan utløse allergiske reaksjoner er: hår, flass og spytt fra dyr, pollenkorn fra gress, trær og urter, insektgift fra veps, mygg og bier, matvarer som peanøtter, egg melk og fisk og midd i støv fra møbler.
  Man regner med at 30-40 prosent av befolkningen lider av en eller annen form for allergisk lidelse. De vanligste formene for allergi er høysnue, astma og eksem.

 • Allergivaksine

  Ved allergivaksinering tilfører man kroppen ørsmå doser av det man er allergisk mot.
  Ettersom dosene er så små, utløser dette ingen reaksjon. I stedet vender kroppen seg til allergistoffene.

 • Allmentillstand

  Brukes for å betegne en persons generelle helsetilstand.
  Ved nedsatt allmenntilstanden vil man ikke være "i form" og ha sykdomsfølelse.

 • ALS

  ALS eller amyotrofisk lateralsklerose er en sjelden sykdom som rammer nervesystemet og kjennetegnes ved gradvis økende svakhet i alle kroppens muskler. Dette medfører vanskeligheter med å snakke, spise, gå og puste. Mentale evner blir ikke påvirket. Hvorfor noen mennesker får denne sykdommen, vet vi ikke, men i 5-10 prosent av tilfellene er arvelige forhold av betydning. ALS rammer først og fremst personer over 55 år. De fleste lever i tre-fire år etter at diagnosen er stillet, men enkelte lever i 10-12 år. I Norge har 200-300 personer denne diagnosen.

 • Alvebarn

  Edwards syndrom eller trisomi 18 er en medfødt sykdom som først ble beskrevet av den engelske legen J. H. Edwards i 1960. Barnet fødes med et særegenet utseende og er hemmet i sine mentale og fysiske utvikling. Nedsatt syn og hørsel samt misdannelser i flere organer er vanlig. Barna lever i gjennomsnitt seks dager. Det er sjelden at de lever mer enn et halvt års tid. Betegnelsen trisomi 18 innebærer at barnet har tre (i stedet for to) kromosomer av nummer 18.

 • Alzheimers

  En hjernesykdom som er kjennetegnet av nedsatt hukommelse i en slik grad at man ikke helt klarer å holde orden på tid og sted. Etter hvert kan personens dømmekraft svikte og evnen til å utføre enkle oppgaver som å kle seg, stelle seg, koke kaffe og lignende. Sykdommen utvikler seg oftest langsomt gjennom mange år. De første tegnene kan derfor være vanskelige å oppdage. Symptomene skyldes blant annet at det i hjernen dannes et stoff som heter beta-amyloid. Det skader hjernecellene. Hvorfor stoffet dannes, vet man ikke, men arvelige faktorer er av betydning. Sykdommen ble første gang beskrevet av den tyske legen Alois Alzheimer (1864-1915) i 1907.

 • Amblyopi

  Under utviklingen av skarpsynet (sentralsynet) blir en forbindelse mellom øynene og synssenteret i bakre hjernedel opprettet. Ved amblyopi er signalene fra øynene til hjernen så forvirrende at hjernen velger å ignorere dem. Synsinntrykk blir først mottatt av øyets sanseceller som formidler signalene videre til celler i den bakre delen av hjernen. Disse hjernecellene tolker signalene og gir oss opplevelsen av å se. Synet kan bli svekket for alltid hvis ikke disse hjernecellene mottar signaler de første leveårene. Manglende behandling av skjeling kan forårsake amblyopi ettersom hjernen må undertrykke et øye for å ikke se dobbelt. Meget skjeve hornhinner eller medfødt grå stær (uklar øyelinse) er også viktige årsaker til amblyopi.

 • Amenore

  Fravær av menstruasjonsblødninger. Primær amenore, kvinnen har aldri hatt menstruasjoner. Sekundær amenore, kvinnen har tidligere hatt menstruasjoner.

 • Amnesi

  Hukommelsestap, minnetap, tap av evne til å huske.
  Kan opptre i flere ulike former: kortvarig- eller langvarig amnesi, ulike former for demens hos eldre eller PTA (posttraumatisk-amnesi).

 • Amputasjon

  Kommer av det latinske ordet amputare (å kutte av).Amputasjon er avkuttingen av en ekstremitet (arm, bein, fot, hånd, etc.).

 • Amylase

  En gruppe enzymer som hjelper til i splitting og fordøying av stivelse til sukker. Finnes blant annet i spytt og i sekresjoner fra bukspyttkjertelen. Forhøyet nivå av amylase i blod og urin sees ved betennelse i bukspyttkjertelen, pancreatitt.

 • Amyotrofisk lateralsklerose

  ALS eller amyotrofisk lateralsklerose er en sjelden sykdom som rammer nervesystemet og kjennetegnes ved gradvis økende svakhet i alle kroppens muskler. Dette medfører vanskeligheter med å snakke, spise, gå og puste. Mentale evner blir ikke påvirket. Hvorfor noen mennesker får denne sykdommen, vet vi ikke, men i 5-10 prosent av tilfellene er arvelige forhold av betydning. ALS rammer først og fremst personer over 55 år. De fleste lever i tre-fire år etter at diagnosen er stillet, men enkelte lever i 10-12 år. I Norge har 200-300 personer denne diagnosen.

Og del dine erfaringer

Sv: Sting etter kikkehulopperasjon i magen Sv: Sting etter kikkehulopperasjon i magen

13/05/2019 09:50

Ettersom huden/operasjonssårene er røde og vonde, synes jeg du bør kontakte legen din.

Sv: Ogun1999 Sv: Ogun1999

13/05/2019 09:48

Ganeplastikk kan hos enkelte lindre snorking og innebærer at man fjerner drøvelen og evt. mandlene og...

Sv: Pusteproblemer Sv: Pusteproblemer

13/05/2019 09:39

Opplevelsen av å ikke få fylt lungene tilstrekkelig med luft kan skyldes muskulære spenninger i kroppen og...

Sv: Blodig slim fra halsen Sv: Blodig slim fra halsen

13/05/2019 09:35

Noe blod eller blodsmak kan forekomme etter utholdenhetstrening f.eks. som følge av hosting eller irritasjon...

Sv: Nedsunket livmorhals? Sv: Nedsunket livmorhals?

08/05/2019 11:03

Framfall av framre eller bakre delene av skjeden og nedsig av livmoren er alminnelig - først og fremst blant...

Sv: Anti-Viagra Sv: Anti-Viagra

08/05/2019 10:50

Jeg kjenner ikke til egnete medisiner eller annet som har slike virkninger.

Sv: urolig for hjertet- og om det bør sjekkes Sv: urolig for hjertet- og om det bør sjekkes

08/05/2019 10:48

Du skriver at du blir tungpustet i rask gange oppover bakke. Det er ikke helt unormalt ettersom du veier en...

Sv: Senehinnebetennelse? Sv: Senehinnebetennelse?

06/05/2019 13:25

Ja - smertene kan være en benhinnebetennelse, men noe nedsatt blodforsyning til legene kan også gi ubehag...

Sv: Betydning? Sv: Betydning?

06/05/2019 13:22

"J93.8 Annen spesifisert pneumotoraks D38." Punktert lunge "Svulst med usikkert eller ukjent...

Sv: Kul i navle Sv: Kul i navle

06/05/2019 13:17

Kulen kan være et navlebrokk. Navlebrokk er alminnelig hos småbarn og skyldes at bukveggens åpning for...

Sv: Han bare suger maten Sv: Han bare suger maten

06/05/2019 13:15

Her er to artikler om spisevansker hos barn som inneholder enkelte tips som kan være til nytte:...

Sv: Hårfarge Sv: Hårfarge

06/05/2019 12:28

Jeg er ikke kjent med at hårfarge påvirker en kvinnes fruktbarhet.

Sv: Truxal Sv: Truxal

06/05/2019 12:27

Jeg har inntrykk av at du er en fornuftig innstiling til nedtrapning d.v.s. at den skjer gradvis og langsomt....

Sv: Tennene flytter på seg etter reguleringen? Sv: Tennene flytter på seg etter reguleringen?

06/05/2019 12:22

Svaret på spørsmåleet ditt er desverre utenfor mitt kompetanseområde. Jeg foreslår at du kontakter...

Sv: P-piller Sv: P-piller

23/04/2019 11:29

Man er vanligvis godt beskyttet mot å bli gravid selv om man starter på nytt brett en dag for sent, men det...

Sv: Smerter i underliv Sv: Smerter i underliv

23/04/2019 11:18

Jeg foreslår at du skriver et brev til gynekologen du var hos og gjør vedkommende oppmerksom på symptomene...

Sv: Hei Sv: Hei

23/04/2019 11:13

Det er dessverre ikke mulig å vurdere dine mageplager uten å undersøke deg. Jeg håper at symptomene nå...

Sv: Hoven lymfeknute Sv: Hoven lymfeknute

23/04/2019 11:05

Det er ganske normalt å kunne kjenne lymfekjerter omkring kjeven og nedover halsen. Gjør likevel legen din...

Sv: Høyt blodtrykk og lav puls Sv: Høyt blodtrykk og lav puls

23/04/2019 11:04

Blodtrykket du oppgir er litt høyt. Ideelt sett bør det være 120/80 eller lavere. Risikoen for at...

Sv: Sv: Tilbakedatering ved besøk 1 uke grunnet høyt s... Sv: Sv: Tilbakedatering ved besøk 1 uke grunnet høyt s...

23/04/2019 10:55

Hvis legen din redegjør og godt begrunner hvorfor du ikke søkte lege første sykdomsdag og tilbakedatering...

Sv: Leamus i tunga Sv: Leamus i tunga

23/04/2019 10:51

De aller fleste av oss har iblant små muskelrykninger, såkalte «leamus», i kroppens muskler f.eks. rundt...

Sv: Vondt i jekslene når jeg tygger Sv: Vondt i jekslene når jeg tygger

03/04/2019 09:12

Jeg foreslår at du kontakter en tannlege slik at du kan få en betryggende vurdering av dette basert på en...

Sv: Primolut-N Sv: Primolut-N

01/04/2019 15:39

Primolut-N tas fra tre dager før forventet menstruasjon og deretter så lenge som du ønsker å forskyve den,...

Sv: Øyeoperasjon Sv: Øyeoperasjon

01/04/2019 15:37

Det er vanskelig for meg å vurdere om du har en sak. Hvis du henvender deg til Norsk Pasientskaderstatning,...

Sv: Ekstreme dotter i ørene Sv: Ekstreme dotter i ørene

01/04/2019 15:34

Dotter i ørene skyldes som regel enten ørevoks eller et undertrykk i mellomørene. Ørevoks har legen din...

Sv: Kyssesyken og trening Sv: Kyssesyken og trening

01/04/2019 15:31

Omlag halvparten av alle barn har hatt kyssesyke (mononukleose) innen de er fem år. Sykdommen har som regel...

Sv: Parkinsonmedisin Sv: Parkinsonmedisin

01/04/2019 15:27

Jeg går ut i fra at det Sifrol faren din bruker. Det er et medikament som er godkjent til bruk både mot...

Sv: Hodepine og verkende smerter i hele kroppen Sv: Hodepine og verkende smerter i hele kroppen

28/03/2019 10:16

Jeg vet ikke hva som er årsaken til dine plager, men ut i fra følgende opplysninger i ditt brev tenker jeg...

Sv: Menstruasjon Sv: Menstruasjon

28/03/2019 10:08

For orden skyld synes jeg du skal nevne dette for legen din slik at du kan få spørsmålet ut av verden. Ut i...

Sv: Vond hals Sv: Vond hals

25/03/2019 11:00

Det er vanskelig å vurdere uten å kikke på slimhinnen i svelget ditt, lymfekjertler på halsen og gjerne ta...

Sv: Vond hals Sv: Vond hals

25/03/2019 11:00

Det er vanskelig å vurdere uten å kikke på slimhinnen i svelget ditt, kjenne på lymfekjertlene på halsen...

Sv: Kortison Sv: Kortison

25/03/2019 10:56

Ikke alle pasienter som bruker kortikosteroider vil få bivirkninger. Hvor ofte bivirkninger oppstår varierer...

Sv: Ulcerøs kolitt Sv: Ulcerøs kolitt

19/03/2019 14:41

Kosthold Mange tror at kosthold kan helbrede ulcerøs colitt og Crohns sykdom. Dette er ikke tilfelle. Det fi...

Sv: Tom/rar følelse i hodet Sv: Tom/rar følelse i hodet

19/03/2019 14:36

Ut i fra beskrivelsen tenker jeg at du kanskje er tankefull for tiden dvs at det er noe som opptar deg eller...

Sv: Migrene Sv: Migrene

19/03/2019 14:16

Jeg har liten praktisk erfaring med å slike blokkader og kan derfor ikke gi deg et sikkert svar på om de kan...

Sv: Urinveisinfeksjon uten bakterier? Sv: Urinveisinfeksjon uten bakterier?

19/03/2019 14:11

Urinrørskatarr forårsaket av mycoplasma eller klamydia kan være mulige forklaringer, men det er ikke mulig...

Sv: Utslett over hele kroppen. Sv: Utslett over hele kroppen.

19/03/2019 14:08

Jeg tenker at elveblest kanskje er den mest nærliggende forklaring på kløen du er plaget med. Elveblest...

Sv: Prikking i pekefinger i kulde Sv: Prikking i pekefinger i kulde

19/03/2019 14:01

Jeg er usikker på hva prikkingen skyldes og synes du bør kontakte legen din for en vurdering.

Sv: cannabis med 0.2-0.5% thc Sv: cannabis med 0.2-0.5% thc

19/03/2019 14:00

Ja - det vil jeg tro. Dersom man røyker marihuana eller hasj en sjelden gang, vil det være påvisbart i...

Sv: Transkjønnhet Sv: Transkjønnhet

19/03/2019 13:58

I Norge foregår behandling på Seksjon for transseksualisme (tidligere G.I.D.-klinikken, det vil si G.I.D....

Sv: Vinterhud Sv: Vinterhud

19/03/2019 13:57

Kanskje har du rosacea (eller den nært beslektede tilstandeen perioral dermatitt)?. Det er en vanlig...

Sv: Undervekt og skadetilheling Sv: Undervekt og skadetilheling

19/03/2019 13:47

Osteopeni er beintettthet mellom 1 og 2,5 standard avvik under normalen. Det er noe usikkert i hvilken grad...

Sv: Mensen/graviditet Sv: Mensen/graviditet

07/03/2019 15:49

Det kan ta litt tid før menstruasjonen vender tilbake når man slutter med p-piller. Ettersom eggløsningen...

Sv: Brokk Sv: Brokk

07/03/2019 15:47

Brokk i mage- og lyskeregionen skyldes ofte en medfødt eller tilkommet svakhet i hinner og muskulatur. Det...

Sv: Lang drøvel? Sv: Lang drøvel?

07/03/2019 15:42

Drøvelen kan - i likhet med annet vev i svelget - hovne opp i forbindelse med infeksjoner i luftveiene. Hvis...

Sv: Migrenemedisin Sv: Migrenemedisin

05/03/2019 11:11

De tas ofte hver for seg, men jeg er ikke kjent med at de ikke bør kombineres. Et unntak kan være personer...

Sv: Prostatakreft Sv: Prostatakreft

05/03/2019 11:05

Noen kreftsvulster vokser så langsomt at de ikke forårsaker symptomer i løpet av personens levetid. Mange...

Sv: Asperger Sv: Asperger

05/03/2019 10:35

Asperger syndrom ble første gang beskrevet i 1944 av østerikeren Hans Asberger. Hovedproblemet for personer...

Sv: Nyrestein Sv: Nyrestein

01/03/2019 09:53

Nyresteiner ved at salter som finnes i urinen klumper seg sammen. Nesten åtte av ti nyrestener skyldes at...

Sv: Gravid, reise til Vietnam? Sv: Gravid, reise til Vietnam?

27/02/2019 11:28

Det er mange ulike hensyn som inngår i vurderingen av risikoen ved å reise. Her finner du informasjon om...

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg