Ordbok -

Term:

 • Anaerob

  Betegnelse for utilstrekkelig tilførsel av oksygen.
  Ved anaerobt arbeid foregår det en energiprosess hvor muskelcellene får utilstrekkelig tilførsel av oksygen.

 • Analcancer

  Kreft i endetarmen.

 • Anartri

  Tap av evnen til å uttrykke seg med tale. Kan skyldes skade i hjernen eller i de musklene som har med tale og artikulasjon å gjøre.

 • Androgen

  Brukes vanligvis om hormoner som fremmer maskuline trekk som f.eks. skjeggvekst, mørkere stemme og økt muskelmasse.

 • Anemi

  Lavt antall røde blodceller eller lavt hemoglobin (blodmangel). Kan gi symptomer som kort pust, svimmelhet, slapphet og redusert fysisk yteevne.  Anemi kan skyldes blødning, hemolyse (ødeleggelse av røde blodlegemer) eller dårlig haematopoesis (manglende produksjon av røde blodlegemer). Kan gi symptomer som blek hud, bleke slimhinner, kort pust, svimmelhet, slapphet og redusert fysisk yteevne.

 • Anestesi

  Betegnelsen på å gjøre hele eller deler av kroppen ufølsom for smerte. Uttrykket brukes også dersom dette skyldes skader eller sykdom.
  Det finnes tre hovedtyper av bedøvelse: Lokalbedøvelse, regionalbedøvelse (epidural/spinal) og narkose.

 • Aneurisme

  Unormal utposning på en blodåre, vanligvis en pulsåre. Skyldes vanligvis en medfødt feil eller en svakhet i åreveggen.

 • Angelamans syndrom

  Syndromet innebærer alvorlig grad av psykisk utviklingshemning, forsinket fin- og grovmotorisk utvikling, ustøhet, mangelfullt utviklet talespråk, epilepsi, unormalt søvnmønster, høyt aktivitetsnivå i barneårene, særegent atferdsmønster og karakteristiske ansiktstrekk.
  Forekomsten er beregnet til rundt ett per 15 000-30 000 levendefødte barn. Det betyr at cirka to-fire barn fødes med AS i Norge årlig.

 • Angina

  Angina pectoris) medisinsk term for hjertekrampe og er et symptom på utilstrekkelig blodforsyning til hjertemuskulaturen. Det typiske er at man får sentrale brystsmerter ved anstrengelser og at smertene gir seg ved hvile.

 • Angina pectoris

  Hjertekrampe. Brystsmerter som skyldes utilstrekkelig blodtilførsel til hjertemuskelen. Årsaken er oftest at hjertets egne årer er trange.

 • Angioødem

  Allergisykdom karakterisert ved flere smertefrie, ikke-kløende, velavgrensede hevelser. Hevelsene forekommer hyppigst på hode, ansikt og hals, men kan opptre hvor som helst på kroppen.

 • Angrepille

  Nødprevensjon. Ved å ta en angrepille innen 72 timer etter et ubeskyttet samleie og gjenta dosen etter ytterligere 12 timer begrenser man sannsynligheten for å bli uønsket gravid. En pakke med to angrepiller (Norlevo) selges uten resept på apoteket og koster cirka 140 kroner.

 • Angstlidelse

  En sterk, ofte uforklarlig urofølelse som ikke er knyttet til en konkret faresituasjon. Symptomer er bekymringer, knytting i brystet, hjertebank, problemer med å sove og rastløshet. Generell angst og spenning for hverdagslige hendelser over en periode på minst et halvt år kan kvalifisere for diagnosen Generalisert angstlidelse (GAD).

 • Anorexia

  Tap av appetitt. Anorexia nervosa: En intens redsel for å legge på seg / være for tykk, som ikke forsvinner selv om personen går ned i vekt. Sees vanligvis hos jenter i alderen 12 til 21 år, men forekommer også hos eldre kvinner og hos menn. Psykiatrisk behandling er ofte nødvendig hvis personen nekter å spise.

 • Anosmi

  Mangel av luktesans.

 • Anteflektert

  Fremoverbøyd.

 • Anterior

  Fremme. Det motsatte "posterior", betyr bak.

 • Anterograd amnesi

  Pasienten har problemer med å laga minne for det som skjer etter at amensien har inntruffet.

 • Anthrax

  Miltbrann.

 • Antibiotika

  Betegnelsen på en gruppe medikamenter som hemmer formeringen av, eller dreper, mikroorganismer.
  Antibiotika brukes kun mot bakterie- og amøbeinfeksjoner (ikke virusinfeksjoner).
  Penicillin er den antibiotikatypen de fleste har hørt om, og var også den første typen som ble oppdaget.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg