Ordbok -

Term:

 • Antidepressiva

  Legemidler som brukes for å behandle ulike psykiatriske tilstander. Det er først og fremst snakk om depresjon, angst og tvangslidelser.
  Blir også brukt i behandlingen av en del somatiske tilstander, som nevropatisk smerte, premenstruelt syndrom og ved plager i menopausen (overgangsalderen).

 • Antidiuretisk hormon

  Antidiuretisk hormon blir produsert i en av hjernens kjertler (hypothalamus). Hormonet gjør at kroppen sparer væske ved å redusere vanninnholdet i den ferdige urinen.

 • Antigen

  Antigener er proteiner som kroppen opplever som fremmede som for eksempel deler av bakterier, sopp, virus og parasitter. Kontakt med antigener kan føre til at immunsystemet danner antistoff mot antigenet.

 • Antihistamin

  En gruppe medisiner som motvirker histamin. Histamin frigjøres av celler som er ansvarlige for de allergiske symptomene som kløe i øynene, tett nese og hudkløe.

 • Antikolinergika

  Legemidler som brukes til å lindre magekramper eller –spasmer, behandle Parkinsons sykdom, astma eller forhindre reisesyke.

 • Antioksidant

  Stoffer som forhindrer eller forsinker skade på kroppens vev. Det gjør de ved å nøytralisere eller binde oksygen eller ved å hemme stoffer som påskynder kjemiske prosesser der oksygen inngår. Et eksempel på oksidasjon er når et eple skjæres i to og blir brunt.

 • Antiretrovirale medisiner

  Medisiner som kan bremse formeringen av HIV-viruset i blodet, slik at utviklingen av AIDS kan holdes i sjakk og immunforsvaret ikke svekkes så raskt.

 • Antistoff

  Et antistoff (immunglobulin) er et protein som først og fremst dannes for å bekjempe en fremmed organisme, såkalte antigen. Når kroppen har dannet antistoffer mot antigenet vil den vanligvis være immun overfor et nytt angrep av det samme antigenet. Ved vaksinering får kroppen en ufarlig dose av en sykdoms antigener. Når kroppen danner antistoffer mot antigenene, blir man immun mot sykdommen

 • Antistoffer

  Proteiner som blir laget av en type hvite blodceller (plasmaceller) og som bekjemper infeksjoner og sykdommer.

 • Anulusruptur

  Brist i den ytterste delen av en ryggens mellomvirvelskiver.

 • Anus

  Endetarmsåpningen.

 • Aorta

  Hovedpulsåren. Pulsåren har en kaliber på ca 3 cm i diameter ved utgangen fra hjertet.

 • Aorta aneurisme

  Utposning av aorta.

 • Aortastenose

  Hjertesykdom hvor det foreligger en innsnevring ved eller i aortaklaffen, som ligger ved utløpet av venstre hjertekammer og hovedpulsåren (aorta).

 • Apex

  Øverst på et organ eller spissen på et organ f.eks. apex cordis = hjertespissen. I motsetning til basis som er den nederste delen eller festepunktet til et organ.

 • Aplasi

  Betegnelse på organer eller strukturer som ikke har utviklet seg normalt.

 • Aplastisk anemi

  Lav blodprosent (anemi) fordi benmargen ikke produserer røde blodlegemer.

 • Apne

  Pustestopp. Dette skjer vanligvis under søvn som derved blir forstyrret. Det er to typer. Obstruktiv apne som følge av tetthet i luftveiene f.eks. ved at ganeseilet og tungen legger seg inntil svelget når vi sover slik at luften ikke strømmer så lett ned i lungene. Sentral apne skyldes at pustesenteret i hjernestammen ikke fungerer slik det skal. Alvorlighetsgraden av apne kan blant annet angis ved antall pustestopp pr. time.

 • Apoplexi

  Hjerneslag.

 • Appendektomert

  Fjernet blindtarmen (appendix).

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg