Ordbok - Placebo

Term: Placebo

  • Placebo

    Blir brukt i vitenskapelige undersøkelser av f.eks. legemidler. Placebo vil da være en ”narreversjon” av det som skal testes, det vil si uten medisinsk effekt. For å teste virkningen av et legemiddel blir som regel to grupper mennesker undersøkt. En gruppe får det middelet som skal testes, mens den andre gruppen får placebo. Deretter sammenlikner man effektene i de to gruppene.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg