Ordbok - Nervesystemet

Term: Nervesystemet

  • Nervesystemet

    Koordinerer aktiviteten til musklene, overvåker organene, modellerer og prosesserer input fra sansesystemene, og initierer handlinger. Består av:
    1) Sentralnervesystemet: Hjerne og ryggmarg
    2) Det perifere nervesystem: Alle andre nevroner som ikke er i sentralnervesystemet som forbinder sentralnervesystemet med kroppens vev og organer.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg