Ordbok - Solbrenthet

Term: Solbrenthet

  • Solbrenthet

    Hudreaksjoner på at man har utsatt huden for for mye sollys. Symptomer vil opptre i løpet av noen få timer etter solingen i form av smerter, rødhet, hevelse og noen ganger blemmer. Det kan også gi allmennsymptomer som hodepine, feber og slapphet.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg