Ordbok - SLE

Term: SLE

  • SLE

    Forkortelse for systemisk lupus erythematosus. Kronisk, tilbakevendende, autoimmun betennelsessykdom i bindevevet. Gir symptomer fra hud, muskelskjelettapparatet, blodårer og nyrer. Se også "autoimmun sykdom".

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg