Ordbok - Neotigason

Term: Neotigason

  • Neotigason

    Et legemiddel som inneholder acitretin - et stoff som er nært beslektet med vitamin A. Middelet minsker produksjonen av hudceller og er derfor til hjelp ved psoriasis. Neotigason kan også brukes ved sjeldnere sykdommer som hyperkeratosis palmoplantaris, ichtyosis og lichen ruber planus. Acitretin er meget forsterskadelig og skal ikke brukes av gravide. Kvinner bør bruke sikker prevensjon til to år etter fullført behandling.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg