Ordbok - Milten

Term: Milten

  • Milten

    Et organ som finnes helt opp bak til venstre i bukhulen. Miltens hovedoppgave er å rense blodet for fremmede substanser, organismer, partikler og skadede og gamle blodlegemer. Disse funksjonene blir utført av fagocytter (hvite blodlegemer) som er i stand til å ta opp og tilintetgjøre inntrengere.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg