Ordbok - Røykelunger

Term: Røykelunger

  • Røykelunger

    Kronisk betennelsetilstand i luftveiene som gir hevelse og irritasjon i luftveiene, økt slimdannelse og etter hvert ødelagte lungesekker (emfysem). Symptomene er hoste og kortpustethet som tiltar langsomt med årene. Den viktigste behandlingen er røykestopp. Forekommer først og fremst hos røykere (85 prosent av tilfellene). Andre faktorer er luftforurensning og allergi.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg