Ordbok - Aspergers syndrom

Term: Aspergers syndrom

  • Aspergers syndrom

    En funksjonshemming innen autismebegrepet. Beskrives også som autisme hos normalt begavede mennesker; karakterisert bl.a. ved kommunikasjonsproblemer, begrenset evne til sosial omgang og tilpasning, og begrensede interesser.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg