Ordbok - Psykosomatiske lidelser

Term: Psykosomatiske lidelser

  • Psykosomatiske lidelser

    Brukes om sykdommer som har både psykisk og fysisk opphav. Angår samspillet mellom sinn og kropp. Sinnstilstand påvirker det kroppslige og kan gi fysiske utslag. F.eks. kan nervøsitet føre til magebesvær.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg