Ordbok - Nevrofibromatose

Term: Nevrofibromatose

  • Nevrofibromatose

    En arvelig sykdom kjennetegnet av knuter langs nervebaner i underhuden eller andre steder i kroppen. Det finnes to hovedtyper. Den ene av disse er i tillegg ledsaget økt antall lysebrune flekker på huden (Von Recklinghausen sykdom) og skyldes en feil ved kromosom 17. Den andre typen har hørselstap som sitt viktigste kjennetegn. Ved denne varianten er det en endring (mutasjon) i kromosom 22.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg