Ordbok - Dysfagi

Term: Dysfagi

  • Dysfagi

    Spise- og svelgevansker. Kan oppstå som følge av problemer med munn-, tunge- og svelgemuskulatur, eller hvis nerveforsyninger til disse musklene svikter.
    En person med dysfagi kan ikke spise normalt, og kan få mat/drikke i luftveiene

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg