Ordbok - Affektiv lidelse

Term: Affektiv lidelse

  • Affektiv lidelse

    Sykdom som er kjennetegnet av endret stemningsleie d.v.s. oppstemthet eller depresjon. Omfatter blant annet bipolar lidelse (tidligere manisk-depressiv sinnslidelse) og vinterdepresjon.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg