Ordbok - Vaksine

Term: Vaksine

  • Vaksine

    Preparat som består av levende, svekkede, drepte eller rensede bestanddeler av mikroorganismer. Brukes til innpoding i friske personer. Fører til dannelse av beskyttelsesstoffer, slik at man blir helt eller delvis immun mot sykdommen det vaksineres mot.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg