Ordbok - Krystallsyken

Term: Krystallsyken

  • Krystallsyken

    Godartet anfallsvis stillingsavhengig svimmelhet (benign paroxysmal posisjonell vertigo) er relativt vanlig. Ubehaget melder seg gjerne når man legger seg ned eller reiser seg fra liggende stilling. Svimmelheten er av ”karuselltypen” og varer som regel 10-20 sekunder. Den er ledsaget av kvalme som kan vedvare i noen timer. Symptomene skyldes at små kalkkorn overstimulerer følehårene i balanseorganet. Ubehaget avtar derfor gjerne hvis man holder hodet stille slik at kornene faller til ro. Tilstanden forekommer i alle aldersgrupper, men personer mellom 50 og 70 års alder er mest utsatt. Kvinner rammes omtrent dobbelt så hyppig som menn. Oftest dukker symptomene opp uten noen åpenbar forklaring og forsvinner av seg selv i løpet av noen uker eller måneder. Hos en av fem løsner kornene som følge av en hodeskade. Virusinfeksjoner kan også være en medvirkende årsak.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg