Ordbok - Dekstrokardi

Term: Dekstrokardi

  • Dekstrokardi

    Dekstrokardi (dextrocardia) er en sjelden tilstand hvor hjertet er plassert på høyre side av brysthulen, motsatt (speilvendt) av det som er normalt. Navnet kommer fra latin, hvor dexter betyr "til venstre" og cardio betyr "hjerte".

    Dersom også resten av organene er plassert speilvendt, kalles det situs inversus.

    Dekstrokardi er forbundet med en litt øket forekomst av hjertemisdannelser. Hvis personen også har situs inversus er forekomsten av misdannelser mye lavere.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg