Ordbok - Livstilssykdom

Term: Livstilssykdom

  • Livstilssykdom

    Samlebetegnelse på sykdommer/lidelser som skyldes en persons egen, selvvalgte livsstil. Med livsstil menes et menneskes levesett, kosthold, aktivitetsnivå og forhold til nikotin, alkohol og andre rusmidler. Livsstilen er også avhengig av døgnrytme, tilstrekkelig søvn og stresskontroll.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg