Ordbok - Fibromyalgi

Term: Fibromyalgi

  • Fibromyalgi

    Betegnelsen fibromyalgi brukes gjerne hvis en person har hatt smerter i store deler av kroppen i minst tre måneder og man kan påvise en rekke ømme punkter (såkalte triggerpunkter) når man trykker på ulike steder av kroppsoverflaten. Personer som har fibromyalgi sliter også ofte med tretthet og søvnproblemer. Nytten av å påvise triggerpunkter er omdiskutert blant annet fordi det ikke er uvanlig å ha har flere slike ømme punkter uten å være plaget av fibromyalgi. Andre årsaker til smertene skal være utelukket før man stiller diagnosen.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg