Ordbok - Demens

Term: Demens

  • Demens

    Ervervet kronisk nedsatt kognitivt funksjonsnivå i tillegg til redusert daglig funksjonsnivå i jobb og private sammenhenger. Kan skyldes en rekke ulike sykdommer såvel som traumatisk skade.
    Etablering av nye minnespor, språk, oppmerksomhet og eksekutive funksjoner, motorikk, visuospatiale funksjoner også videre rammes. Psykiatriske komplikasjoner som personlighetsendringer, vrangforestillinger, hallusinasjoner, depresjon og angst er relativt vanlig.
    Dersom tilstanden opptrer i høy alder brukes gjerne begrepet aldersdemens (senil demens). Dersom vedkommende er relativt ung når symptomene inntrer, snakker man ofte om presenil demens.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg