Ordbok - Porfyri

Term: Porfyri

  • Porfyri

    En gruppe sykdommer som er kjennetegnet av for høyt nivå av stoffet porfyrin i blod, urin, galle og avføring. Porfyrin inngår i produksjonen av hemoglobin - det proteinet som frakter surstoff (oksygen) rundt i de røde blodcellene. Den vanligste formen for porfyri kalles porfyria cutanea tarda. Ved denne sykdomen blir overskuddet av porfyrin lagret i huden. Stoffet virker irriterende og fører til at det oppstår blemmer.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg