Ordbok - Neuropati

Term: Neuropati

  • Neuropati

    Skade eller svekkelse av nervefibre. Forekommer ved en rekke sykdommer deriblant diabetes. Avhengig av hvilke nervefibre som blir påvirket neuropati blant annet føre til nedsatt hudfølelse og svekket kraft i muskler.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg