Ordbok - Etikk

Term: Etikk

  • Etikk

    Morallære, moralfilosofi. Læren om (inkludert begrunnelsene for) normer og verdier som skal styre våre handlinger med sikte på rett og galt, godt og ondt.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg