Ordbok - Projisere

Term: Projisere

  • Projisere

    Overføre. Brukes i psykologien om sjelelig forsvar hvor pasienten tillegger andre sine egne, uakseptable forestillinger og motiver.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg