Ordbok - Kvalme

Term: Kvalme

  • Kvalme

    Følelse av ubehag/uvelhet, kan være et forvarsel om brekninger. Et vanlig symptom ved en lang rekke sykdommer, tilstander eller påvirkninger.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg