Ordbok - Vestibularisnevritt

Term: Vestibularisnevritt

  • Vestibularisnevritt

    En ganske hyppig lidelse kjennetegnet av svimmelhet, ustøhet, kvalme og oppkast. Lidelsen kan oppstå i forbindelse med en forkjølelse. Oftest er det ingen åpenbar utløsende sykdom. Kalles også får virus på balansenerven.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg