Ordbok - Urinsyre

Term: Urinsyre

  • Urinsyre

    Sluttprodukt ved spalting av proteiner. Kan i sykdomstilfeller utskilles i fast form og forårsake gikt, nyre- og blærestein.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg