Ordbok - Fedme

Term: Fedme

  • Fedme

    Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer fedme som en kroppsmasseindex på mer enn 30kg/m2. Grensene for alvorlig og svært alvorlig fedme går ved KMI på henholdsvis 35 og 39.9 Kroppsmasseindex (KMI) regnes ut ved å dele vekten på høyden (i meter) opphøyet i andre potens. Eksempel: En person som måler 1,70 m og som veier 80 kg få en KMI på: 80 : (1,7 x 1,7) = 80 : 2,89 = 27,7 kg/m2

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg