• A d d

    Attention Deficit Disorder er kjennetegnet av betydelige og vedvarende vansker med oppmerksomhet, og/ eller impulsivitet