Ordbok - A d d

Term: A d d

  • A d d

    Attention Deficit Disorder er kjennetegnet av betydelige og vedvarende vansker med oppmerksomhet, og/ eller impulsivitet

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg