Ordbok - Blodtype

Term: Blodtype

  • Blodtype

    Menneskers blod deles inn i fire hovedtyper og noen mindre vesentlige undertyper (etter AB0-systemet).
    Blodgruppene A, B, AB og 0 (null) inneholder i de røde blodcellene, henholdsvis antigenet A, B, både A og B, eller ingen antigener.
    Hvis blod fra to individer med uforenlige blodtyper blandes, vil mottaker se på giverblodet som fremmedstoff og blokkere dette, dermed klumper blodet seg. Det derfor viktig at giverens og mottakerens blod har samme type ved blodoverføringer.
    I Norge tilhører 48 prosent gruppe A, 8 prosent gruppe B, 4 prosent gruppe AB og 40 prosent gruppe 0.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg