Ordbok - Borderline

Term: Borderline

  • Borderline

    Norsk: "Grenselinje". En betegnelse som brukes i psykiatrien, særlig om personlighetsforstyrrelse preget av ustabilitet i nære forhold.
    Pasienten har en tydelig manglende identitetsfølelse. Dette fører til manglende psykisk stabilitet og ustabile relasjoner til andre. Angst og usikkerhet dominerer og kan føre til selvdestruktive handlinger.
    Pasienten vil ofte kaste seg ut i aktiviteter som ikke er hensiktsmessige, men som bekrefter at ”det er liv”, som for eksempel selvskading.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg