Ordbok - Immunforsvaret

Term: Immunforsvaret

  • Immunforsvaret

    Også kalt immunsystemet. Kroppens forsvar mot biologiske fremmedlegemer. Er delt opp i en ytre og en indre del.
    Det ytre forsvaret består av huden, slimhinnene og andre organer (som for eksempel magesekken)..
    Om fremmedlegemene klarer å ta seg forbi det ytre forsvaret, vil det indre forsvaret - de hvite blodcellene - gå til angrep. Disse vil prøve å drepe fremmedlegemene ved enten å «spise dem», eller ved hjelp av antistoffer. Det siste skjer imidlertid bare hvis kroppen har vært utsatt for sykdommen tidligere; cellene «lærer» hvilke antistoffer som fungerer mot hver enkelt sykdom, slik at de er forberedt neste gang kroppen blir utsatt for et angrep av den samme sykdommen.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg