Ordbok - Kortisol

Term: Kortisol

  • Kortisol

    Også kjent som "stresshormonet". Har en rekke fysiologiske effekter i reguleringen av metabolisme, immunsystem, hjerte og vekst. Hydrokortison er syntetisk fremstilt kortisol.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg