Ordbok - Aspergillosis

Term: Aspergillosis

  • Aspergillosis

    Luftveislidelse eller infeksjon som skyldes innånding av sporer fra soppen Aspergillus fumigatus.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg