Ordbok - Rhesus

Term: Rhesus

  • Rhesus

    Arvelig antigen. 85 prosent av den norske befolkningen er rhesuspositive (Rh+). Når en person mangler antigenet er han/hun rhesusnegativ (Rh—).
    Dersom en rhesusnegativ får tilført rhesuspositivt blod, dannes det antistoffer. Ved gjentatt tilførsel kan det oppstå livstruende komplikasjoner.
    Hvis en rhesusnegativ kvinne blir gravid med en rhesuspositiv mann, og fosteret blir rhesuspositivt, kan antistoffer fra moren gå over i fosterets blod. Kan føre til alvorlige skader eller abort.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg