Ordbok - Cerebral parese

Term: Cerebral parese

  • Cerebral parese

    Ofte forkortet CP. Samlenavn på en rekke forstyrrelser av muskelkontrollen som skyldes en engangsskade på hjernen. Skaden har funnet sted i morslivet, under fødselen eller i den første tiden etter fødselen.
    Hovedsymptomene er oftest økt spenning, med nedsatt kraft (spastisk parese) i mange muskelgrupper, samt ufrivillige bevegelser (dyskinesier). Hovedproblemer er oftest tale- og gangvansker. Intellektet er oftest normalt.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg