Ordbok - Preeklampsi

Term: Preeklampsi

  • Preeklampsi

    Svangerskapsforgiftning. Tilstanden er kjennetegnet av stigende blodtrykk, utfelling av proteiner i urinen og økt væskeansamling i kroppen. Preeklampsi utvikles vanligvis etter 20. svangerskapsuke og rammer først og fremst førstegangsfødende. Man vet lite om årsaken til problemet bortsett fra at arvelige forhold er av betydning. Den mest aksepterte teorien er at en feilutvikling av morkaken fører til nedsatt blodgjennomstrømning. Dette igangsetter en rekke endringer i kroppens blodårer som leder til økt blodtrykk og nedsatt nyrefunksjon.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg