Ordbok - Schizoaffektiv lidelse

Term: Schizoaffektiv lidelse

  • Schizoaffektiv lidelse

    Schizos = å spalte, affectus = følelse. Betegner en psykose som faller mellom schizofreni og bipolar lidelse. Pasienten kan ha symptomer på begge lidelsene, eller symptomene kan forandre seg over tid. Først kan de for eksempel tyde på schizofreni og senere på bipolar lidelse.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg