Ordbok - Kugalskap

Term: Kugalskap

  • Kugalskap

    Overførbar sykdom hos storfe. Angriper hjernen og fører til endret adferd, gradvis tap av koordinasjonsevne og til slutt død. Kugalskap er svært smittsomt, det er derfor nødvendig å destruere (brenne) alle dyr som kan ha vært i nærheten av smitte.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg