Ordbok - Sklerodermi

Term: Sklerodermi

  • Sklerodermi

    "Hard hud". Det finnes to forskjellige typer Sklerodermi: Lokalisert og systemisk.
    - Lokalisert sklerodermi: Sykdommen er begrenset til huden og vevet under. Den kan forekomme flekkevis eller som et stramt bånd
    - Systemsikk sklerodermi: Rammer ikke bare huden, men også de innvendige organene. Kan gi ulike symptomer, blant annet halsbrann, pusteproblemer og høyt blodtrykk.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg