Ordbok - Retrovirus

Term: Retrovirus

  • Retrovirus

    En type virus som har RNA (ribonukleinsyre) som arvestoff. Forårsaker sykdommer som AIDS og enkelte kreftformer.
    Virusene angriper levende celler og binder seg til celleoverflaten. Arvestoffet (RNA) sendes inn i cellen. RNA-tråden fra viruset bygger opp en DNA-tråd som binder seg til vertscellens DNA.
    En liten utløser (f.eks. en infeksjon) er nå alt som skal til for at cellen skal begynne å produsere nye virus. Flere celler ødelegges og immunforsvaret reduseres.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg